Česko oslaví čtvrtstoletí v NATO

V úterý 12. března uplyne 25 let od našeho vstupu do NATO. Co nám členství v nejsilnější obranné alianci světa dalo? Jak dnes vzpomínají na klíčové momenty našeho přijetí čeští politici této éry? Kam se za ono čtvrtstoletí posunula Armáda ČR? To vše se dozvíte ve videích, článcích a dalších příspěvcích, které jsme pro vás k této významné příležitosti připravili. Vše najdete ode dneška v banneru k 25. výročí vstupu ČR do NATO.

Vojáci a vojákyně, zaměstnanci a zaměstnankyně!

Před 25 lety vstoupila naše země do Severoatlantické aliance. Byl to zásadní krok pro zajištění naší obrany i pro další rozvoj naší armády.

12. března 1999 jsme se stali členy nejen nejsilnější obranné aliance na světě, ale zároveň i trvalou součástí svobodného a demokratického světa. Na rozdíl od Varšavské smlouvy jsme do tohoto spojenectví vstupovali zcela dobrovolně a jako plnohodnotní členové. Máme v něm stejný hlas, stejná práva, ale i stejné povinnosti jako ostatní členské země.

Členství v Alianci není jen výhodou, ale je zároveň i závazkem. Platí totiž, že NATO je tak silné, jak silní jsou jeho členové. Je tedy povinností každé země investovat do své armády a přispívat do společné obrany vycvičenými a dobře vyzbrojenými jednotkami. A já jsem proto velice ráda, že se po dlouhých letech armádních škrtů podařilo zakotvit v zákoně povinnost, že budeme dávat na obranu 2 % HDP. V den 25. výročí tak můžeme našim spojencům hrdě říci, že tento svůj alianční závazek plníme.

A toto prohlášení platí nepochybně i o vás vojácích. Jste plnohodnotní a vyhledávaní partneři našich spojenců. Podílíte se na obraně východního křídla Aliance, na ochraně vzdušného prostoru aliančních zemí a účastníte se řady společných zahraničních operací a cvičení. A vždy na vás slyšíme od spojenců slova uznání a chvály.

Velký přínos má tato alianční spolupráce také pro vás vojáky. Získáváte znalosti, schopnosti i přístup k technologiím, na které by naše země nikdy nedosáhla. To je v dnešní době založené na kybernetických a dalších moderních technologiích nesmírně důležité.

Přesto nemůžeme být se stavem armády zcela spokojeni. Každopádně loňský rok můžeme považovat za bod obratu k lepšímu a vy se konečně v dohledné době dočkáte obměny zastaralé techniky sovětské výroby. Zahájili jsme historicky nejvýznamnější modernizační projekty v oblasti pozemních sil i letectva: rozhodli jsme o pořízení 246 bojových vozidel pěchoty CV90 a 24 nadzvukových letounů 5. generace F-35, převzali jsme první kusy nových vrtulníků platformy H-1 Venom/Viper a také tanky Leopard 2A4 darované Německem. A nyní jednáme o nákupu nejmodernějších tanků Leopard 2A8. V době, kdy na Ukrajině řádí ruská vojska, jsou tyto pozitivní zprávy důležité nejen pro vás vojáky, ale zejména pro všechny české občany a naše spojence. Zároveň tím dáváme Putinovi jasný vzkaz, že se ho nebojíme, že jsme jednotní a že jsme připraveni každý centimetr území Aliance bránit. A to je hlavním smyslem spojenectví v Severoatlantické alianci. Není naším cílem vést válku s agresorem, ale odradit jej od útoku.

Pro nás, občany České republiky, je rozhodující skutečnost, že nejsme na obranu naší země sami. Nikdy ve své tisícileté historii jsme neměli tak silné a spolehlivé spojence, jako je tomu nyní. A proto pevně věřím, že společně s NATO svobodu České republiky i celé Evropy uhájíme.

Jana Černochová

ministryně obrany České republiky