Další změny u vojenské policie, tentokrát v Táboře

Velitelství Vojenské policie Tábor má nového velitele. Tuto funkci včetně bojového praporu velitelství během slavnostního nástupu převzal z rukou náčelníka Vojenské policie plukovníka Jiřího Ročka podplukovník Jan Ševčík, který nahradí odcházejícího velitele plukovníka Pavla Hutáka.

Při slavnostním nástupu, který se uskutečnil před budovou velitelství v Táboře u sochy Jana Roháče z Dubé, udělil odcházející velitel plukovník Pavel Huták vybraným hostům a současným a bývalým příslušníkům velitelství Pamětní odznak Velitelství Vojenské policie Tábor. Současně se ve svém projevu po mnoha letech strávených u velitelství rozloučil se svými spolupracovníky. Plukovník Huták převezme 1. dubna 2023 funkci zástupce náčelníka Vojenské policie.

Funkci velitele Velitelství Vojenské policie Tábor převzal podplukovník Jan Ševčík, který dosud působil jako zástupce náčelníka odboru koordinace policejního výkonu – náčelník oddělení dopravně pořádkové služby Hlavního Velitelství Vojenské policie.

Podplukovník Ševčík slouží u Vojenské policie už více než dvacet let. Za tu dobu prošel vícero funkcemi spojenými s dopravně pořádkovou službou, až se nakonec stal jejím náčelníkem. Za sebou má také nasazení v zahraniční operaci v Iráku.

„Ve funkci velitele Velitelství Vojenské policie Tábor bych chtěl navázat na svého předchůdce. Vím, že přicházím mezi profesionály, kde útvar dobře funguje, kde jsou dobře nastavené procesy. Důležitá je proto v tuhle chvíli kontinuita práce velitelství a rovněž dobře nastavená spolupráce s útvary Armády ČR, s nimiž společně plníme úkoly a čelíme výzvám dnešní doby,“ uvedl podplukovník Ševčík a dodal, že úspěšné plnění úkolů vždy bylo a bude založeno na společné profesionální práci všech příslušníků velitelství.

  • Velitelství Vojenské policie Tábor s čestným názvem „Táborských husitů“ je jednou z podřízených složek Hlavního velitelství Vojenské policie. Velitelství je dislokováno v posádce Tábor. Teritorium jeho působnosti je ale mnohem větší a zahrnuje celou oblast Čech mimo oblasti hlavního města Prahy.
  • V rozsahu vymezeném zákonem plní velitelství úkoly policejní ochrany ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany České republiky. Jeho příslušníci jsou rozmístěni v posádkách bezprostředně u vojsk a působí také s jednotkami Armády ČR v zahraničních operacích.