Vojenský technický ústav má nové vedení, končí i Jitka Čapková, která stála v čele vyjednávání s Izraelem

Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany se otřásl v základech.  Současného ředitele Petra Novotného nahradí bývalý zástupce velitele 24. základny dopravního letectva Libor Tomolya. Dle vyjádření zástupců resortu obrany stála za jeho koncem nespokojenost zaměstnanců. Překvapivý je však konec technicko-obchodní ředitelky Jitky Čapkové. Ta vyjednávala s Izraelem v otázkách radiolokátorů systému MADR a díky své profesionalitě si u nich získala obrovský respekt. Výčet odchodů nekončí, Ján Gurník, bývalý voják, který byl ředitelem ve Vyškově končí též.

Na stránkách obrany je jako důvod změn ve vedení uvedena výrazná nespokojenost zaměstnanců podniku s vedením podniku a jeho jednotlivých odštěpných závodů. Na problémy týkající se především komunikace byli ze strany zástupců odborů i zaměstnanců mimo odborovou organizaci opakovaně upozorňováni náměstek pro řízení sekce majetkové MO Filip Říha i ministryně obrany Jana Černochová. Překvapivé však je, že dne našich zdrojů se náměstek Říha v červnu zúčastnil oslav sta let podniku a nic nenasvědčovalo problémům, které jsou uvedeny jako důvod změn.

Další změnou, která je poměrně překvapující je i odvolání technicko-obchodní ředitelky Čapkové. Při jejím jmenování do funkce technicko-obchodní ředitelky bylo na stránkách VTÚ uvedeno, že v rámci svého působení v řídící pozici prokázala výjimečné schopnosti a dokázala vybudovat úspěšnou základnu obranného a bezpečnostního výzkumu a vývoje. A Ján Gurník, který byl ředitelem ve Vyškově byl nejen zkušeným vojákem, ale také managerem. Při jeho působení se testovala trojice BVP, z nichž pravděpodobně vyjde vítězně CV-90 na základě přímé, mezivládní dohody.

___

 VTÚ je státním podnikem, který byl založen Ministerstvem obrany České republiky dne 1. září 2012 za účelem poskytování strategických dodávek a služeb potřebných pro zajištění obrany a bezpečnosti země a k plnění závazků vyplývajících z členství České republiky v NATO a EU. V rámci Evropské unie je jedním z největších pracovišť zabývajících se obranným a bezpečnostním výzkumem a vývojem. Předpokladem vysoké kvality poskytovaných služeb je synergie schopností tří odštěpných závodů (VTÚLaPVO Praha-Kbely, VTÚPV Vyškov, VTÚVM Slavičín), které se specializují v oblastech letectví a protivzdušné obrany, pozemního vojska, výzbroje a munice.

Svou činností udržuje a dále rozvíjí strategické know-how České republiky v oblasti obranného a bezpečnostního výzkumu a vývoje, mj. také bezpilotních průzkumných prostředků, palubního vybavení letadel, prostředků radiotechnického i letištního technického zabezpečení, simulátorů, komunikačních systémů a s tím spojeného zkušebnictví, ověřování a certifikace.

Zdroj: MOČR, VTÚ