Vojenské lesy hlásí revoluci v hospodaření, to vše po kalamitě

Vojenské lesy a statky ČR (VLS) hlásí úspěšný rok 2022. Státní podnik, který hospodaří v přírodních lokalitách využívaných armádou, očekává jeden z nejlepších hospodářských výsledků v bezmála devadesátileté historii podniku.

Lesníci z resortu obrany dokončili obnovu lesů zničených v minulých letech kůrovcovou kalamitou, zastavili šíření lýkožroutů v Brdech a zahájili přechod na přírodě blízký způsob hospodaření, který by měl být cestou k adaptaci lesů na klimatické změny. Na mapu Šumavy pak Vojenské lesy vrátily Želnavský smyk, historickou vodní cestu, která spojovala Vltavu se Schwarzenberským plavebním kanálem a potažmo povodím Dunaje. Podzimní akce Brdské stromsázení, kterou státní podnik nabídl veřejnosti možnost zapojit se do krajinotvorby v jediných středočeských horách, sklidila nadšený ohlas účastníků.

Hospodářské plány, se kterými vstupovaly Vojenské lesy do letošního roku, se podařilo beze zbytku naplnit. A to i přes to, že je státní podnik v průběhu roku musel měnit.

„Hlavním důvodem změn byla válka, kterou rozpoutalo Rusko proti Ukrajině. Ta se promítla také do dřevozpracujícího byznysu, když v důsledku bojů a následných sankcí vypadly dodávky především listnatých sortimentů z Ukrajiny, Ruska i Běloruska. Změny v plánované výrobě si vyžádala i následná energetická krize, která zvýšila poptávku maloodběratelů po palivovém dříví. Tu jsme se snažili maximálně uspokojit, a proto jsme odložili část těžeb ve smrkových porostech a dali prioritu výrobě v listnatých porostech, vhodných pro dříví na otop,“ popsal výrobní náměstek VLS Ondřej Vybíral.

100 milionů nových stromů

Vojenské lesy v roce 2022 dokončily ve vojenských lokalitách obnovu lesů zničených největší novodobou kalamitou, která v minulých letech zasáhla střední Evropu. V posledních sedmi letech lesníci každoročně nahrazovali zničené porosty desítkami milionů nových sazenic. Do letošního roku tak státní podnik vysázel v rámci největší zalesňovací akce ve své historii neuvěřitelných sto milionů stromů. Ten jubilejní, kterým se stala třešeň ptačí, byl vysazen v září v Brdech u pomníků seskoku paradesantních výsadků Tin a Intrasitive v roce 1942 u lovecké chaty Václavka.

Pietní výsadba byla součástí premiérového ročníku dobrovolnické akce Brdské stromsázení, kde státní podnik s veřejností sázel ovocné aleje na pláních kolem Padrťských rybníků. „Smyslem akce nebyla obnova lesů. Tu my zvládáme ve vlastní režii. Chtěli jsme veřejnost zapojit do krajinotvorby, dát jim možnost zanechat svou vlastní stopu v ikonické krajině v srdci Brd. Proto jsme volili aleje podél cest a lesní odrůdy ovocných stromů, které jsou symbolem druhové pestrosti, jíž chceme lesům nejen v Brdech do budoucnosti dát,“ vysvětlil ředitel VLS Roman Vohradský.

Projekty, které reagují na změny klimatu

Změna způsobu hospodaření ve vojenských lesích, kterou by měly v budoucnosti vzniknout druhově ale i věkově pestré porosty, v nichž se místo holosečí bude těžit výběrovým způsobem, získala v loňském roce podporu Evropské unie. Ta plán přírodě blízkého hospodaření VLS zařadila mezi špičkové environmentální projekty usilující o adaptaci na klimatické změny v rámci prestižního evropského programu LIFE.

Podpora z dalšího evropského programu Interreg zase státnímu podniku umožnila dokončit na Šumavě obnovu historické vodní cesty Želnavský smyk, která propojovala řeku Vltavu s dnešní národní technickou památkou Želnavský smyk. V květnu zde lesníci VLS pro veřejnost uspořádali ukázkové plavení dříví. „Vojenské lesy byly po vzniku boletického výcvikového prostoru posledním provozovatelem Schwarzenberského plavebního kanálu, ještě nedávno jsme měli ve svých řadách pamětníky, kteří jako děti s rodiči plavení dříví zažili. Proto jsme rádi, že se nám po šedesáti letech tuto památku podařilo vrátit na mapu Šumavy,“ řekl ředitel Vohradský.

V Brdech se otevře nové návštěvnické centrum

V příštím roce chtějí Vojenské lesy dotáhnout do finále další velký projekt pro veřejnost, tentokrát v Brdech. V údolí říčky Klabava zde ve spolupráci státního podniku s Agenturou ochrany přírody a Krajiny, vzniká Dům přírody Brdy v areálu historického loveckého zámečku Tři Trubky. Návštěvnické centrum bude po dokončení nabízet prostory pro expoziční, vzdělávací a volnočasové aktivity. Obnovena bude také bývalá vodní elektrárna v expoziční funkci a po okolí bude umístěn mobiliář pro venkovní aktivity především pro děti. Okolím povedou nové pěší cesty.

Veřejnosti budou také v nadcházejícím roce určeny tradiční akce VLS. Na šumavské Olšině se odehraje 17. května oblíbený Dětský den na Olšině v režii VLS a armádních složek z boletického vojenského újezdu, na Libavé pak Armáda se státním podnikem chystá další společnou prezentaci v rámci akce „Armáda lesnictví a myslivost na Libavé“ na sobotu 10. června, přesně o týden později pak zvou Vojenské lesy a statky veřejnost na největší tuzemskou lesnickou prezentaci, Lesnický den v Ralsku. Jeho součástí bude tradičně také národní šampionát nejlepších dřevorubců. V září se pak pro mimořádný ohlas veřejnosti odehraje další ročník Brdského stromsázení.

Autor: Jan Sotona, VLS