Předseda výboru Metnar rozporuje současný KVAČR

KVAČR 2035 je jiný než KVAČR 2030, je obecnější, méně vypovídající a chybí v něm jasný progres do budoucna. KVAČR 2035 byl schválen bez hlubší analýzy války na Ukrajině a dalších bezpečnostních konfliktů ve světě, rovněž tak byl schválen bez předchozího schválení obecnějšího dokumentu, kterým je dlouhodobý výhled obrany, ze kterého měl vycházet.

Oproti KVAČRu 2030, kromě pořízení F-35, nebyly definovány nové modernizační projekty jako například raketomety či rozšíření protivzdušné obrany. 

Přes výrazné a skokové navýšení rozpočtu oproti KVAČRu 2030, došlo k nedostatečnému odůvodnění posunutí realizace projektů, jako jsou tanky, lehká útočná vozidla nebo minomety. Kromě zmíněných se nebudou během 3 let realizovat žádné významné projekty, tedy alespoň o nich nevíme, je otázka, zda je to dopad špatného akvizičního managementu nebo vysokých záloh, např. v roce 2024 jde téměř 16 miliard na projekt F-35.

V KVAČRu 2035 není konkrétněji řešen problém nedostatečného pokrytí území ČR pozemními protivzdušnými prostředky, nebo alespoň není zmínka, zdali se ČR zapojí do německého projektu protivzdušné ochrany, který se jmenuje European Sky Shield Initiative (ESSI).

S ohledem na současnou bezpečnostní situaci vidíme neuspokojivé výsledky v náborech. V roce 2022 byl čistý přírůstek pouze 219 vojáků z povolání. Všichni známe plány v roce 2030, tedy 30 tisíc vojáků z povolání, kdy je v současnosti odchodovost velmi vysoká. Naše armáda má druhý nevyšší věkový průměr a zmrazení platů na příští rok, po skokovém navýšení rozpočtu, je další nesmyslný krok ministerstva obrany. Obdobně je to u aktivních záloh, kde je plán do roku 2030 10 tisíc aktivních záloh. Taktéž poměr mandatorních výdajů v rámci celkového schváleného rozpočtu v roce 2024 klesne z 19 % na 14 %.

Rovněž KVAČRu 2035 není dostatečně řešena, jak vyplývá z dokumentu obranná strategie, příprava naši armády na vedení dlouhotrvajícího konfliktu obranné války vysoké intenzity s technologicky vyspělým protivníkem, tedy v KVAČRu 2035, není dostatečně řešeno rozvinutí válečné armády a s tím související kroky.