Ministři obrany Polska a Německa spojuje cíl. Tím je další podpora Ukrajiny

26. března 2024 aktivují ve Varšavě Polsko a Německo koalici obrněných schopností pro Ukrajinu, od července budou polští a němečtí vojáci společně ve službě v rámci sil rychlé reakce EU – to jsou dopady zpřísnění polských -Německá spolupráce, oznámili dnes šéfové ministerstev obrany obou zemí.

Polsko a Německo přebírají odpovědnost za síly rychlé reakce v Evropě. Od července letošního roku naše bojové skupiny, 2,5 tisíce polských vojáků, 2,5 tisíce německých vojáků budou připraveny k rychlé reakci a nasazení. Jde o síly rychlého nasazení plnící úkoly strategického kompasu Evropské unie,“ řekl místopředseda vlády W. Kosiniak-Kamysz po setkání s šéfem německého ministerstva obrany.

 18. března letošního roku v Helenówě se Władysław Kosiniak-Kamysz, místopředseda vlády, ministr národní obrany setkal s Borisem Pistoriusem, ministrem obrany Německa.

To je velmi dobrý signál spolupráce, přátelství a partnerství. Přemýšlení o tom, co dnes udělat pro pomoc Ukrajině a jednat pro bezpečnost Evropy a východního křídla NATO, bezpečnost naší budoucnosti. To je zásadní problém. Naše dnešní spolupráce v rámci Evropské unie, v rámci NATO je základem bezpečnosti Evropy, základem našich demokratických výdobytků, civilizačních výdobytků, zásad a hodnot, kde základem je individuální život a právní stát. To je základ, který budeme rozvíjet a posilovat. Hovořili jsme o zcela konkrétních otázkách spolupráce mezi našimi zeměmi ve vojenské a politické dimenzi,“ řekl po jednání místopředseda Rady ministrů.

Jednání mezi šéfy polských a německých ministerstev obrany mimo jiné zahrnovala: otázky polsko-německé spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany, pomoc bojující Ukrajině a spolupráce v rámci NATO a Evropské unie. Tématy byly i otázky související s iniciativou společného nákupu munice zemí Evropské unie pro Ukrajinu.

26. března jako Polsko a Německo aktivujeme koalici obrněných kapacit pro Ukrajinu. Jde o jednu z nejdůležitějších koalic, která byla vytvořena. Jako dvě země jsme lídry tohoto projektu. Již se přihlásili další naši partneři: Velká Británie, Švédsko, Itálie, kteří deklarují ochotu se této koalice zúčastnit. Rád bych poděkoval panu ministrovi za jeho příspěvek pro výcvikové, vzdělávací a výcvikové středisko NATO – Ukrajina v Bydhošti. Jde o první hmatatelnou iniciativu tohoto druhu. To je struktura, která se buduje a přibližuje Ukrajinu k NATO. Na tomto projektu se bude podílet Německo. Chtěl bych také poděkovat německým vojákům za účast na cvičení Dragon 24,“ zdůraznil místopředseda vlády.

Jak poznamenal šéf polského ministerstva národní obrany, k tématům patřila i otázka posílení spolupráce v rámci Výmarského trojúhelníku.

Výmarský trojúhelník je důležitou iniciativou. Polsko bude hostit setkání ministrů obrany Výmarského trojúhelníku. Naše dnešní setkání je doplňkem k přípravám na setkání ministrů obrany států, které se bude konat první květnový den ve Vratislavi. Výcvik, cvičení a příprava našich vojáků jsou společným jmenovatelem, pod který se můžeme přihlásit. Polsko-německé přátelství, společné vztahy, výcvik a výcvik, stejně jako přítomnost vojsk jsou nejlepším potvrzením článku 5. Čím více vojáků na východním křídle, tím více techniky, tím větší jistota použití,“ poznamenal místopředseda vlády

Velmi se těším na naši důvěryhodnou a přátelskou spolupráci. Je to velmi důležité. Polsko vnímáme jako nesmírně důležitého partnera a přítele. Polsko je ústředním partnerem v bezpečnostní a obranné politice ve střední a východní Evropě. Týká se to podpory Ukrajiny nebo obrněné koalice. Děkuji za tyto činy. Máme mnoho bilaterálních projektů. Pracujeme a budeme na nich pracovat i nadále. Školení, vzdělávání, společná cvičení a rozvoj kapacit. To jsou oblasti naší spolupráce,“ řekl Boris Pistorius, německý ministr obrany.