Polská Vojenská kontrarozvědka a zpravodajská služba má nové vedení

Na žádost Władysława Kosiniaka-Kamysze, místopředsedy vlády – ministra národní obrany došlo k volbě nového velení. Novými náčelníky jsou: Vojenská kontrarozvědka – generál ​​Jarosław Stróżyk; Vojenská zpravodajská služba – plukovnice Dorota Kawecka.

Dříve Władysław Kosiniak-Kamysz, místopředseda vlády a ministr národní obrany, požádal o odvolání současných šéfů SKW a SWW.

Šéfy Vojenské kontrarozvědky a Vojenského zpravodajství jmenuje a odvolává na žádost ministra národní obrany předseda vlády po vyžádání stanoviska prezidenta Polské republiky a Vysoké školy tajných služeb. a Parlamentní komise pro tajné služby (článek 13.1 zákona ze dne 9. června 2006 o Vojenské kontrarozvědce a Vojenské zpravodajské službě).

Náčelník Vojenské kontrarozvědky a vedoucí Vojenské zpravodajské služby jsou podřízeni ministru národní obrany v působnosti předsedy vlády nebo ministerského koordinátora zvláštních služeb uvedených v zákoně. Činnost náčelníka Vojenské kontrarozvědky a náčelníka Vojenské zpravodajské služby podléhá kontrole Sejmu.