Slovensko hledá řešení protivzdušné obrany, ve hře je i pomoc spojenců

Ministr obrany SR Martin Sklenář odcestoval do Paříže, kde se účastní Konference ministrů obrany k otázkám protivzdušné obrany evropských zemí. Fórum nabízí příležitost k hledání společného evropského přístupu a strategie v otázkách protivzdušné obrany kontinentu schopné čelit vzdušným hrozbám 21. století. I v podmínkách Slovenska jde o mimořádně důležité a aktuální téma.

Slovensko totiž po sumarizaci požadavků před několika týdny odstartovalo proces hledání toho nejlepšího řešení v oblasti vlastní protivzdušné obrany. Vzhledem ke komplexnosti půjde o dlouhodobý a postupný proces, jednotlivé způsobilosti protivzdušné a protiraketové obrany budou získávány v rámci čtyř etap. Aktuálně resort pracuje na první etapě, přičemž tento projekt chce připravit tak, aby vláda SR mohla rozhodnout o jeho realizaci v co nejkratším možném čase.

„Protivzdušná obrana je jednou z klíčových způsobilostí pro zabezpečení obrany Slovenska. Potřebu vlastní komplexní a moderní protivzdušné obrany vnímáme dlouhodobě. Na konci procesu půjde o integrovanou soustavu mnoha vzájemně propojených systémů, samozřejmě plně kompatibilní s aliančními kapacitami, připravenou podporovat ochranu vzdušného prostoru EU a Aliance,“ uvedl ministr obrany M. Sklenář Součástí první etapy je pořízení mobilního protiletadlového raketového kompletu středního dosahu s nosičem a 12 mobilních protiletadlových raketových kompletů spolu s logistickou podporou, nosiči a dalšími součástmi v hodnotě do 200 milionů eur (zhruba 4,9 miliardy korun, pozn. redakce). Realizace je v souladu s Dlouhodobým plánem rozvoje resortu ministerstva obrany s výhledem do roku 2035, přičemž financována bude z plánovaného rozpočtu MO SR.

Resort obrany Slovenska v této souvislosti oslovil 11 zemí s výrobním potenciálem pro požadované systémy, přičemž odpovědi s nabídkami očekává do konce července 2023. Následně tým odborníků ministerstva obrany vyhodnotí doručené nabídky na základě předem určených kritérií a stanoví výsledné pořadí.

„Celkově je prioritou samozřejmě kvalita a efektivita podle stanovených požadavků ozbrojených sil a dalších odborníků, ale také transparentnost a možnosti rozvoje bilaterální spolupráci, kterou by měl garantovat mezivládní způsob pořízení,“ přiblížil ministr Sklenár.

MOSR – ilustrační foto