Vláda schválila novou Obrannou strategii ČR, reaguje na výrazné zhoršení bezpečnostní situace

Vláda dnes schválila novou Obrannou strategii ČR. Důvodem jejího vzniku je především zásadní zhoršení bezpečnostního prostředí, na nějž musí Česká republika i její ozbrojené síly reagovat. Dokument popisuje, jakým hrozbám čelíme a co je třeba udělat, aby naše obrana byla silná a spolehlivá. Jako hlavní priority stanovuje celospolečenský přístup k obraně, zdrojové zajištění armády a členství v NATO.

Dokument, na jehož vzniku se vedle odborníků z Ministerstva obrany a dalších vládních resortů podílely také širší bezpečnostní komunita a obranný průmysl, navazuje na Bezpečnostní strategii ČR z letošního června. Zohledňuje také nové strategické dokumenty NATO a EU.

Za nejvážnější dlouhodobou hrozbu pro bezpečnost ČR i spojenců označuje dokument Rusko. „Napadením Ukrajiny zahájilo největší vojenský konflikt v Evropě od konce 2. světové války a jeho mocenské ambice ohrožují i střední a východní Evropu včetně ČR,“ konstatovala ministryně obrany Jana Černochová. Není to ale jen Rusko, které bezpečnost zhoršuje – dokument rovněž zmiňuje Čínu, která usiluje o prosazení svých představ globálního uspořádání, nestabilitu v sousedství Evropy a mezinárodní terorismus.

Odstrašení protivníka prioritou

Prvořadým úkolem je podle nové obranné strategie odstrašení útočníka. „Naším cílem není vést s agresorem válku, ale odradit ho od útoku. Aby to fungovalo, potřebujeme silné obranné kapacity a odhodlání je v případě napadení použít,“ zdůrazňuje ministryně Černochová ve své předmluvě k Obranné strategii.

Klíčovou roli v tom více než kdy jindy hraje členství v NATO: Společně se spojenci se ČR případné agresi nejen efektivněji ubrání, ale především protivníka snáze odstraší tak, aby k žádnému napadení nedošlo.

Aby případná obrana byla efektivní, je podle dokumentu prioritou budovat dobře vyzbrojené, vybavené, vycvičené a v boji udržitelné ozbrojené síly nasaditelné do operací kolektivní obrany. Důležitá je pak rovněž všestranná operační příprava území České republiky a zajištění přijetí, přesunů a podpory potenciálně velkého množství spojeneckých sil.

Obrana země je záležitostí i všech jejích obyvatel

Zajistit bezpečnost země ale jen Armáda ČR a Ministerstvo obrany nedokáží, dokument proto zdůrazňuje zapojení všech potřebných orgánů veřejné správy i společnosti jako celku. Na obraně se také musí více podílet připravené a dostupné zálohy ozbrojených sil.

Zásadní roli v posilování obranyschopnosti ČR představuje domácí obranný a bezpečnostní průmysl, který má v případě krize zajistit bezpečnost dodávek a bojovou udržitelnost ozbrojených sil. Podle obranné strategie je proto zásadní prohlubovat dialog a partnerství mezi státem a průmyslem.

Vybudovat kvalitní obranu státu není možné bez dostatečného finančního zajištění. Česká republika proto bude na svou obranu vydávat každý rok nejméně 2 % HDP, v případě potřeby i více.

Na Obrannou strategii ČR navážou další strategické, koncepční a plánovací dokumenty. Do konce letošního roku půjde zejména o novou Koncepci výstavby Armády ČR 2035 (KVAČR).