Díky staré fotografii a vzpomínkám německé rodačky obnovily Vojenské lesy v Ralsku Hornovu studánku

Na začátku byla jedna stará fotografie a vzpomínky pamětnice, která byla vystěhována z Ralska v rámci odsunu sudetských Němců. Na konci pak lesní studánka, která dostala svou historickou podobu z poloviny 19. století, kdy sloužila obyvatelům dávno zaniklé obce. Vojenské lesy a statky ČR obnovily v Ralsku Hornovu studánku u bývalé vesnice Černá Novina. Bude připomínat tuto sudetoněmeckou obec, která zanikla v 50. letech minulého století.

„Sedmdesát let studánka jen chátrala a mizela z pamětí lidí. K její zdařilé opravě výrazně přispěla paní Jana Havlíková, rodačka z nedalekých Holiček, dnes také zaniklé obce. Bez jejích znalostí, zjištění a podkladů by rekonstrukce do původní podoby nebyla možná,“ uved ředitel divize VLS Mimoň Jan Blažek.

„Díky všem, kteří se prací, podklady nebo vzpomínkami podíleli na renovaci, může nadále Hornova studánka důstojně připomínat zaniklou obec a nelehký život tamních obyvatel,“ řekl ředitel lesníků z Ralska Blažek.