Už druhým rokem se vojáci a vojákyně z 13. dělostřeleckého pluku v Jincích intenzivně zapojují do darování plné krve

Každého čtvrt roku přijíždí odběrový tým z Ústřední vojenské nemocnice v Praze, konkrétně z Oddělení hematologie a krevní transfuze s materiálem a vybavením pro odběr plné krve k nám do areálu kasáren pluku.

V letošním roce se díky přízni a pomoci našich vojáků odebralo u pluku bezplatně 63 000 ml plné krve, a to rozhodně není zanedbatelné množství. V průměru se na jeden odběrový den sejde kolem 50 vojáků, kteří si nechávají odebrat 450 ml plné krve.

„Spolupráci s 13.dělostřeleckým plukem velmi vítáme, protože pro transfuzní službu je důležité mít co nejširší základu dárců krve, kteří chodí opakovaně a pravidelně. Příslušníci ozbrojených sil jsou navíc z mnoha důvodů ideální dárci, jsou mladí a zdraví a pokud se naváže podobná spolupráce, jako s dělostřelci z „Jaselského“ pluku není víc co si přát. Chtěl bych tímto poděkovat všem dárcům z jinecké posádky a jejímu velení za výbornou spolupráci, která je mj. skvělým příkladem a inspirací.“ plk. gšt. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D., Primář oddělení hematologie a krevní transfuze ÚVN Praha

Dárcem krve se může stát každý člověk ve věku 18-65 let, který váží alespoň 50 kg a neprodělal nebo netrpí závažným onemocněním (výčet nemocí a chorob je uveden například na webových stránkách nemocnic, na transfuzním oddělení v Poučení pro dárce krve a samotný dárce stvrzuje svým podpisem pravost udávaných informací ve vyplněném Dotazníku dárce krve před provedením odběru). Mezi další podmínky, kdy se nesmí darovat krev patří například trhání zubů, čerstvé tetování, kratší doba po porodu, než je půl roku a další. Samozřejmě by měl být dárce fyzicky zdráv, nejíst alespoň 14 hodin před odběrem tučné jídlo a být dostatečně hydratovaný. Vhodnost konkrétního člověka pro darování krve posoudí individuálně lékař před odběrem. Vlastní odběr trvá něco kolem deseti minut, kdy odběrová sestra provede odběr požadovaného množství krve, poté místo vpichu ošetří a dárce se posléze odebere na občerstvení anebo dostane občerstvovací balíček. Každému dárci náleží za provedený odběr ze zákona pracovní volno s náhradou mzdy (ve výši 100% průměrné mzdy) z důvodu obecného zájmu a může si odběru uplatnit jako dar pro snížení daňového základu ve výši 3000,-Kč.

Díky skvělé spolupráci mají vojáci zájem pomáhat i v roce 2023 – Protože každá kapka krve pomáhá!

Autor: kpt. Gabriela Kugler

Foto: kpt. Gabriela Kugler, des. Vladimír Šandor