Dánsko a Česká republika podepsaly dohodu o spolupráci na pomoci Ukrajině

Dánsko a Česká republika podepsaly dohodu – Memorandum o porozumění – o užší bilaterální obranné spolupráci, která zahrnuje i zajištění dodávek pomoci Ukrajině do budoucna.

Dánsko a Česká republika pokračují v prohlubování spolupráce v oblasti dodávek vojenské pomoci na Ukrajinu. Země uzavřely formální dohodu o spolupráci ve formě Memoranda o porozumění.

Dohoda stanovuje celkový rámec užší bilaterální obranné spolupráce v celé řadě oblastí. Jádrem dohody je zajištění rychlých dodávek vysoce kvalitních zbraní a vojenského vybavení Ukrajinské armádě.

„Ve spolupráci s Českou republikou jsme již Ukrajině darovali značné množství vojenského vybavení, které Ukrajinci naléhavě potřebují. Touto dohodou akcentujeme naši spolupráci s Českou republikou a také vytváříme rámec pro budoucí dodávky materiálu prostřednictvím České republiky,“ uvedl dánský ministr obrany Troels Lund Poulsen.

Dánská vláda na podzim minulého roku schválila v pořadí dvanáctý a třináctý balíček, v rámci nichž budou s pomocí České republiky na Ukrajinu dodány zbraně, munice a další vybavení.

Dohoda o spolupráci stanovuje, že další dodávky vybavení na Ukrajinu budou probíhat dle nastaveného systému. Dánsko převede prostředky přímo českému Ministerstvu obrany, které má přímý kontakt se firmami zapojenými do příslušné pomoci. MO ČR také zajistí ověřování jakosti, dodávky a vyjednání finálních podmínek.

„Úzká bilaterální spolupráce mezi Českou republikou a Dánskem představuje významný krok k zajištění stability dodávek vojenské pomoci Ukrajině, který nejenže řeší aktuální naléhavé potřeby, ale představuje také základní stavební kámen transformace Ukrajinské armády směrem ke standardům NATO, a dále Ukrajině poskytne technologickou převahu na bitevním poli,“ říká náměstek ministryně obrany České republiky Daniel Blažkovec.

Dohoda o spolupráci také otevře cestu k prohloubení dialogu mezi Dánskem a Českou republikou v oblasti obranného plánování a k zintenzivnění spolupráce mezi dánským a českým obranným průmyslem.