Slovensko se účastní zasedání výboru mnohonárodního projektu NATO

Ve dnech 4. – 8. prosince 2023 se v prostorách Vojenské akademie Chorvatska v Záhřebu koná Výroční hodnotící konference mnohonárodního projektu vojenských policií NATO MNMPBAT. Jednání se účastní zástupci z vojenských policií všech členských zemí projektu: České republiky, Gruzie, Chorvatska, Polské republiky a Slovenské republiky.

V pozici pozorovatele jsou přítomni zástupci vojenských policií Maďarska, Bulharska a zástupci organizací SNGP a NATO MP CoE. Předmětem setkání Řídícího výboru NATO MNMPBAT je vyhodnocení výcvikových aktivit realizovaných v roce 2023 a vyhodnocení cvičení s vyvedením vojsk SHARP LYNX 2023 uskutečněného v říjnu 2023 ve výcvikovém prostoru Libavá v   České republice. Ve smyslu rotačního cyklu předsednictva projektu NATO MNMPBAT a klíčových pozic v daném projektu, bude provedeno převzetí předsednictví v projektu z rukou České republiky kolegy z Vojenské policie Chorvatska pro nadcházející roky 2024 až 2025 a bude provedena revize Plánu výcvikových aktiv0 na závěry z pracovního jednání k výcvikovým aktivitám Mnohonárodního velitelství MNC NE Štětín pro roky 2024-2025. 

Vojenskou policii Slovenské republiky na jednáních zastupuje ředitel odboru přípravy a plánování operací Trenčín podplukovník Ing. Marek Hušek,   který si   během dané události převzal od zástupce náčelníka Vojenské policie České republiky plukovníka gšt. Ing. Pavla Hutáka ocenění a to kříž Vojenské policie České republiky za významnou a přínosnou spolupráci v rámci vojenských policií České a Slovenské republiky.

Autor: Vojenská policie , Foto: Vojenská policie