Hiluxy zvládají opravit vojáci svépomocí

Až 90 vojáků napříč celou armádou se vyškolilo v opravách na vozidle Toyota Hilux. Díky spolupráci odborníků z Agentury logistiky a firmy Dajbych plus s.r.o. v Plzni jsou dílenští specialisté odborně zdokonaleni v tzv. 1. a 2. úrovni oprav. Osobních terénních automobilů Toyota Hilux bude v armádě více než 1300, nahrazují zastaralé UAZy a vozidla Land Rover Defender.

„Není to pouze o získávání schopností, jak udržovat a opravovat techniku, ale hlavně o upevnění znalostí, díky kterým se vyvarujeme vysokým nákladům za servis a dokážeme tak sami prodlužovat životnost vozidla. V příštích měsících plánujeme vyškolit další specialisty,“ říká náčelník služby provozu a oprav rezortu obrany podplukovník Jan Stehlík.

Dvoudenní kurz, který obsahoval 15 vyučovacích hodin, byl zaměřen na praktické ukázky poruch na tomto druhu vozidla. Díky tomu si tzv. dílenští specialisté především z čet oprav pozemních a vzdušných sil, agentur nebo Vojenské policie prohloubili znalosti v 1. a 2. úrovni oprav. Jedná se o obdobný servis, který dokázali vojáci vykonat na dříve používaných vozidlech Land Rover Defender a UAZ.

„První úroveň je v podstatě nejběžnější. Pokud se závady na technice neřeší v rámci záruky u dodavatele, tak jsou na této úrovni schopni specialisté provést např. výměnu tlumičů nebo kompletního zavěšení kol, či demontáž snímače tlaku oleje, popřípadě spojky,“ komentuje podplukovník Stehlík, který zároveň dodává. „Nicméně v případě, že probíhá servis a prevence, tak jak má, tak se výrazně snižuje pravděpodobnost potřeby vyšší úrovně oprav.“

Úrovně oprav

V Armádě České republiky je zaveden princip čtyř úrovní oprav. První zabezpečuje obsluha pozemní techniky a dílenští specialisté vlastní jednotky. Tedy rota logistiky a její četa oprav. Zpravidla se jedná o preventivní údržbu a odstranění běžných závad a poruch.

Abychom pochopili návaznost úrovní, je vhodné uvést jeden příklad. „Jestliže se nám například poškodí na vojenské technice motor, tak jej příslušníci na první úrovni vymění za nový a provozuschopná technika míří zpět k jednotce. Poškozený motor pak směřuje k opravám na druhou úroveň, kterou zajišťuje 142. prapor oprav v Klatovech. Zde se provádí převážně preventivní údržba, nálezové a střední opravy, ale i revize či kalibrace vybraných zařízení,“ popisuje podplukovník Stehlík.

Třetí stupeň je v rukou odborníků z Centra zabezpečení oprav Lázně Bohdaneč. Zde se už jedná o složitější opravy a technologicky náročnější údržbu, revize technických zařízení nebo kalibrace. Pracovníci z Úseku oprav Lázně Bohdaneč a Jaroměř se převážně zaměřují na těžkou a obrněnou techniku a řeší servis například zbraňových systémů, operačně taktické systémy velení a řízení včetně podvozků a karoserií. Výjimkou nejsou ani výjezdy na zahraniční pracoviště a do zahraničních operací.

V poslední úrovni je pak technika předána sjednanému mimovojskovému poskytovateli, tedy servisu nebo přímo výrobci techniky. Jedná se zpravidla o rozsáhlé opravy, revize po 10 letech, revize technických zařízení, ověření měřidel nebo modernizace.