Ukrajincům poskytneme i nadále podporu. Výcvik v Česku pokračuje

Poslanci na schůzi pléna definitivně schválili návrh na působení sil a prostředků resortu obrany v zahraničních operacích a na pobyt ozbrojených sil jiných států na území ČR v letech 2023 a 2024. Návrh rozšiřuje již platné mandáty, které prošly schvalovacím procesem v minulých měsících.

Prioritou tohoto návrhu je zajistit podmínky pro pokračování výcviku ukrajinských vojáků na území České republiky i mimo něj. Dosavadní mandát pro jejich pobyt vyprší na konci tohoto roku, nový ho prodlouží o rok do 31. prosince 2024. Celkem se u nás a v Polsku se závěrem tohoto roku vycvičí kolem čtyř tisíc ukrajinských vojáků.

„Návrh zachovává stávající počty pro pobyt, tedy do 800 osob v jednom okamžiku. Nově se rozšiřuje o instruktory ze států NATO pro výcvik i nad rámec asistenční mise EU pro Ukrajinu,“ sdělila ministryně obrany Jana Černochová s tím, že se zvýší počet instruktorů Armády ČR, kteří mohou působit na území států EU v rámci asistenční mise EU z dosavadních 55 na 70 osob. Návrh také umožňuje zapojení do 20 vojenských instruktorů do výcviku ukrajinských vojáků na území států NATO mimo asistenční misi EU.

Zvýšení počtů v operacích EU Althea a Irini

Více vojáků bude moci působit i pod hlavičkou mise EU Althea v Bosně a Hercegovině. Dosavadní mandát počítal s osmi, nový se 12. V námořní operaci EU Irini ve Středozemním moři se počet osob zvedá z pěti na 10.

S prodloužením české přítomnosti v Nigeru se v tuto chvíli nepočítá

Platný mandát pro výcvik a poradenství v Nigeru skončí k 31. prosinci letošního roku. Kvůli situaci v zemi po červencovém vojenském převratu byl operační úkol přerušen.

„Vnitropolitická situace v zemi je složitá a dlouhodobější vývoj lze jen stěží predikovat. Proto jsme v materiálu nežádali o schválení působení v Nigeru v roce 2024,“ uvedla ministryně Černochová. Pokud by se podle ní situace v zemi zlepšila, předložil by resort obrany vládě a parlamentu samostatný návrh.

Mandát, který schválila vláda 11. října a senát ho podpořil 8. listopadu, vychází ze zahraničněpolitických a bezpečnostních priorit ČR, které jsou výrazně ovlivněny situací na Ukrajině.

Předpokládaný objem finančních prostředků činí pro letošek 24 milionů Kč, 115 milionů Kč v roce 2024. „Finanční výdaje související s pobytem ozbrojených sil jiných států na území ČR za účelem výcviku příslušníků ozbrojených sil Ukrajině v roce 2024 se odhadují na 252 milionů korun,“ doplnila ministryně obrany.