Generální tajemník NATO jednal o ochraně kritické podmořské infrastruktury a podpoře Ukrajiny s ministry obrany EU

Generální tajemník Stoltenberg zdůraznil, že sabotáž plynovodů Nord Stream v loňském roce a nedávné poškození plynovodu a kabelů Balticconnector ukazují, že infrastruktura je zranitelná a že hrozby jsou reálné a rozvíjejí se.

Od těchto incidentů NATO posílilo letecké a námořní hlídky a zvýšilo přítomnost v Baltském a Severním moři. Na červencovém summitu ve Vilniusu se spojenci dohodli na zřízení nového centra pro kritickou podmořskou infrastrukturu při námořním velitelství NATO ve Spojeném království. NATO a Evropská unie také zřídily pracovní skupinu pro odolnost kritické infrastruktury. „Kritická infrastruktura je důležitá a je to oblast, kde znovu vidíme relevanci a důležitost spolupráce mezi NATO a Evropskou unií,“ řekl generální tajemník.

K situaci na Ukrajině pan Stoltenberg zdůraznil, že intenzivní boje pokračují. „Situace na bojišti je složitá. A proto je ještě důležitější, abychom udrželi a zvýšili naši podporu Ukrajině, protože nemůžeme dovolit, aby prezident Putin zvítězil,“ řekl generální tajemník. „Ukrajina musí zvítězit jako suverénní nezávislý národ v Evropě a je v našem zájmu Ukrajinu podporovat,“ řekl.