Slovenské firmy obranného průmyslu se mohou ucházet o dotace na podporu výroby munice v zemích EU

Evropská komise (EK) zveřejnila výzvy k přidělení grantových prostředků v rámci nástroje na podporu výroby munice (Act in Support of Ammunition Production – ASAP). Díky tomuto nástroji se mohou firmy obranného průmyslu v zemích EU a v Norsku ucházet o finanční příspěvek na zvyšování vlastních výrobních kapacit pro výrobu dělostřelecké munice či raket. Z rozpočtu EU bude mezi vybrané zbrojařské podniky přerozděleno celkem 470 milionů eur, tedy zhruba 12 miliard korun.

„Tato iniciativa je třetím pilířem společného úsilí, na jehož základě chceme spolu s evropskými partnery urychleně dodat Ukrajině milion kusů munice. Alokovanými prostředky Unie podpoří konkrétní výrobu dělostřelecké munice, pozemních raket a jejich součástí. Šanci získat finanční pobídky budou mít subjekty ze všech členských zemí – včetně těch ze Slovenska. Jsem přesvědčen, že náš domácí obranný průmysl má proto nejen odborný, ale i výrobní potenciál,“ uvedl ministr obrany SR Martin Sklenár.

Podle něj tak slovenské zbrojařské společnosti mají příležitost získat významnou podporu z EU na investice do zvyšování svých výrobních kapacit jednak pro doplnění skladových zásob, jakož i pro potřeby Ukrajiny. Půjde o investice na několik let dopředu, během kterých se očekává zvýšená poptávka po výrobcích obranného průmyslu. V případě zapojení slovenských obranných podniků to bude také znamenat zvýšení hospodářského růstu a zaměstnanosti na Slovensku.

Průmyslové subjekty obranného průmyslu budou moci podávat své návrhy projektů od 18.10.2023 do 13.12.2023. Hodnocení samotných návrhů projektů ze strany EK bude probíhat do konce února 2024. Podpis grantových smluv se očekává v dubnu 2024. Podrobnosti o výzvách jsou dostupné po vytvoření účtu na oficiálním webovém sídle Funding & tenders (europa.eu) v záložce European Defence Fund ( EDF ) ) po vyhledání hesla „ASAP“ v části „Search funding & tenders“.