Hard Task prověřil možnost zásahu střelce na fakultě. Běžný policista by prakticky neměl šanci jej zasáhnout

Společnost Hard Task uskutečnila ve dnech 28. a 29. 12. 2023 na střelnici Oleško expertní
pokus. Jeho cílem bylo potvrdit či vyvrátit informace v souvislosti s možností zásahu proti
aktivnímu střelci na FF UK, které se začaly objevovat ve veřejném prostoru.

„Ohlas vyvolalo video, které natočil novinář pan Jiří Forman. Zachytil jeden konkrétní okamžik z celého zásahu,
kdy u budovy Rudolfina stál kriminalista v civilu s krátkou palnou zbraní v ruce a zjevně
zvažoval, zda ji použít proti aktivnímu střelci na balkóně pod střechou budovy FF UK,“ sdělil
hlavní instruktor společnosti Zdeněk Charvát, kterému prošly rukama tisíce policistů při
výcviku.

„Naším společným cílem bylo na profesionální úrovni kvalifikovaně posoudit reálné
možnosti takového zásahu proti ozbrojenému pachateli útoku. Pro uskutečnění tohoto
expertního pokusu jsme se rozhodli proto, že ve veřejném prostoru dochází z řad
nezúčastněných osob na zásahu k hodnocení tohoto zásahu, a to mnohdy bez elementární
znalosti řady nezbytně důležitých údajů a vstupů,“ dodal.


Expertního pokusu se zúčastnilo celkem 42 střelců. Deset z nich jsou současní nebo bývalí
policisté, zbytek účastníků byli dobrovolníci z řad civilní střelecké veřejnosti. Jeho příprava
a provedení trvaly celkem 20 hodin a na jeho realizaci se podílelo 8 lidí. Celková úspěšnost
střelců byla pouhá 4 % zásahů. Celkem bylo během pokusu použito 1287 nábojů z krátké palné
zbraně. Cíl byl účastníky zasažen 57krát. Z dlouhé palné zbraně bylo vystřeleno 479 nábojů,
přičemž cíl si našlo 163 střel.

„Všech 42 účastníků pokusu mělo dohromady nastříleno přes 1,1 milionu nábojů. Jen v letošním roce to dělalo přes 100 tisíc. Celkem 20 zásahů z 57 měli při použití pistole 4 nejlepší střelci, které střelba, střelecká příprava a výcvik živí anebo se velmi
aktivně účastní různých střeleckých soutěží. Celkem 33 střel dopadlo prostoru simulovaných
oken pod balkonem a 11 přestřelilo simulovanou střechu objektu FF UK,“ konstatoval Zdeněk
Charvát a dodal:

„Z pozice opravdu zkušeného střelce s mnoha set tisíci vystřílenými náboji
v kariéře, kdy se více než dvacet let zabývám profesně střelbou, výcvikem, pracuji
v oboru zbraní atd., bych si na místě policisty dovedl představit, že na pachatele střílím pistolí
na 100 metrů pod úhlem, avšak byl bych si vědom, že více než 90 % zásahů může padnout
mimo. Řadovým policistům, kteří nikdy nestříleli na takovou vzdálenost, za svoji karieru
nastříleli z pistole tolik, co já nastřílím za měsíc nebo dva, bych se nikdy neopovažoval mít za
zlé, že nestříleli
.“