Slováci, kteří se zříkají obrany vlasti se zbraní v ruce, dostávají poštou vyrozumění

Na Slovensku se na začátku roku uskutečnila masivní dezinformační kampaň s cílem vystrašit veřejnost údajnou mobilizací, v důsledku čehož se mnozí rozhodli podat „ Prohlášení o odepření mimořádné služby“ se snahou odřeknout případnou účast na aktivní obraně státu.

Občanům, kteří podali uvedené prohlášení, jsou v těchto dnech v souladu se zákonem doručována rozhodnutí příslušných okresních úřadů. Ve většině případů úřad prohlášením vyhoví a rozhodne o zařazení do evidence občanů, kteří mají povinnost v době války nebo válečného stavu vykonat jinou službu namísto mimořádné služby, tedy alternativní službu.

Je třeba opět upřesnit, že podáním zmíněného prohlášení branná povinnost nezaniká.V praxi tak podání prohlášení o odepření mimořádné služby znamená jen změnu formy služby, kterou by v případě potřeby občan přispíval k obraně České republiky.

„Na tuto skutečnost jsme již upozorňovali, což podtrhuje zranitelnost společnosti v oblasti ověřování a selekce informací. I přes snahu o informování veřejnosti totiž množství občanů podlehlo falešným zprávám a propagandě bez ověřování faktů,“ uvedl ministr obrany SR Martin Sklenár.

Resort obrany proto opakuje, že na Slovensku se neplánovala a ani neplánuje žádná mobilizace. S cílem předejít dalším dezinformacím připravilo MO SR seznam nejčastějších otázek spolu s odpověďmi k tématu na https://www.mosr.sk/nejcastejsie-otazky-odpovede/. Kromě toho si veřejnost může ověřovat informace také prostřednictvím e-mailové adresy faktyoobrane@mod.gov.sk .

Branná povinnost vzniká každému občanovi České republiky – muži – 1. ledna kalendářního roku, ve kterém dovrší 19 let věku a zaniká 31. prosince kalendářního roku, ve kterém dovrší 55 let věku, pokud mu branná povinnost nezanikla z jiných důvodů dříve (např. zdravotní důvody).

Alternativní službu, tedy službu bez zbraně, představuje například pomoc v nemocnicích, při kopání zákopů, civilní ochraně obyvatelstva či další služby ve prospěch Ozbrojených sil SR. Podrobnosti o výkonu alternativní služby upravuje zákon č.j. 569/2005 Sb. o alternativní službě v době války nebo válečného stavu.