Názor SocDem na plánovaný nákup stíhaček F-35

Už na začátku října má Ministerstvo obrany předložit vládě návrh dohody o nákupu stíhaček F-35 pro českou armádu. Sociální demokraté upozorňují, že přestože jde o špičkové stroje, chybí pro očekávané astronomické náklady argumenty. Předseda strany Michal Šmarda připomíná, že modernizovat je potřeba celou armádu a koncepce jednotlivých kroků naprosto chybí. 122 miliard, které má stát vynaložit na
pořízení stíhaček, jejichž potenciál pravděpodobně vůbec nevyužije, by se daly zužitkovat mnohem efektivněji. Konečný náklad s ohledem na provoz a úpravu infrastruktury má být násobně vyšší.

„Vyčíslené zdroje lze využít mnohem lépe, ať už v rámci armády, která potřebuje modernizaci ve všech směrech, tedy nejen v  oblasti vzdušných sil. Ohrozíme ale i další oblasti, jako je podpora rodin, seniorů, zaměstnanců a dalších skupin. Nákup drahých strojů ve svém důsledku nesmí znamenat například to, že bude méně prostředků na naši podporu Ukrajiny,“ říká Michal Šmarda. Připomíná přitom, že vláda postupuje u nákupu stíhaček stejně nekoncepčně, jako například u balíčku úspor, který se nyní projednává ve Sněmovně. „Nákup stíhaček, i když pomineme rozdíl v nákladech na jejich provoz, může být o 100 miliard levnější, pokud nepůjde o variantu prosazovanou Ministerstvem obrany. Sociální demokracie podporuje v  současné mezinárodní situaci investice do naší bezpečnosti, ale musí být zasazena do dlouhodobého konceptu,“ dodává předseda Sociální demokracie.

Počáteční náklady na stejný počet Gripenů generace E, které by navázaly na v současnosti provozovan é stroje, by se podle dostupných údajů pohybovaly okolo 20 miliard korun a jejich provozní náklady jsou zhruba poloviční. Z  hlediska potřeb české armády přitom splňují požadavky oba dva stroje. „Experti tvrdí, že potenciál Gripenů nevyužíváme ani z 50 procent, přitom chce vláda pořizovat stroje, které jsou ještě dražší,“ konstatuje místopředseda Sociální demokracie Lubomír Zaorálek.

„Armáda potřebuje strategii rozvoje na 30 až 40 let. Takovou vizi vláda nemá, a ani nevidíme, že by vedla o této vizi debatu. Musíme mít jistotu, že u tak špičkového stroje, jako je F-35, využijeme všechny jeho schopnosti. Na stole je potřeba mít jasný plán, jak stavět armádu jako celek. Nestavme dům od střechy, aniž bychom postavili pevné základy,“ podotýká bývalý sociálnědemokratický ministr zahraničí Tomáš Petříček.

„Musíme mít jasno, jaké schopnosti potřebujeme od nejmodernějších a nejdražších letadel. A zároveň znát rozdíl mezi tím, jaký klíčový úkol nedokáže na rozdíl od F-35 plnit například modernizovaný Gripen E,“ zdůrazňuje Lubomír Zaorálek. „Obrana státu je zásadní existenční předpoklad fungování státu. Přezbrojení České armády je proto zcela legitimní požadavek. Tento proces by však neměl znamenat, že jedna složka armády bude upřednostňována před druhou, a že část sboru zůstane nefunkční kvůli nadbytečným jednostranným výdajům,“ dodává.

Experti uvádějí, že náklady na letovou hodinu jsou u F-35 jsou více než dvojnásobné oproti Gripenu E (46 282 USD/FH oproti 22  174 USD/FH). Podobně vychází i kalkulace dalších nákladů jako je zajištění operativy, technického servisu a podobně. Navíc u letadel F-35 bude nutné zaškolit veškerý personál, vybavit letiště infrastrukturou a podobně. „Švédský SAAB je navíc mnohem flexibilnější z pohledu zapojení českého pr ůmyslu, což je rovněž nezanedbatelný přínos pro naši ekonomiku,“ sumarizuje Luboš Zaorálek. Další riziko je ale podle něj ještě daleko závažnější. „První americké stroje by dorazily zhruba 10 let po jejich objednání. Vystavovali bychom se tím vysokému bezpečnostnímu riziku, kdy bychom mohli být i několik let plně bez obrany nadzvukovými letouny. Tuto situaci nyní řeší na Slovensku,“ varuje.

Hlavní argumenty:

·        Nedostatečná transparentnost nákupu – nároky na techniku, parametry, podle kterých vláda chce vybírat.

·        Náklady na pořízení, související infrastrukturu, opravy, výcvik, letové hodiny atd. budou znamenat značný rozpočtový a infrastrukturní výdaj.

·        Objednávky prvních letadel by přišly až v roce 2036, do té doby bychom byli několik let bez obrany.

·        ČR se nedokázala srovnat s následky ekonomické krize a rozpočet je v hlubokém deficitu. Investujme do obrany racionálně, efektivně. Musíme hospodařit s prostředky, které máme k dispozici.

·        Budeme muset zcela přizpůsobit infrastrukturu. Rozdíly v nákladu na nákup, výcvik pilotů, provoz, opravy nebo návaznou infrastrukturu se mezi švédským a americkým strojem liší řádově.

·        Požadavky obrany pro náš stát. Veškeré možnosti, které nabízí dnes provozovaný JAS-39 Gripen, nedokážeme využít ani dnes. Jaké jsou nároky na letadla, která chceme pořídit?

·        Upozadíme roli dalších složek? Přezbrojení a nákup nových strojů je legitimní a zcela pochopitelný požadavek. Musí se ale počítat s modernizací všech složek. Nelze upřednostňovat jednu složku armády před druhou. Zkušenosti z moderního bojiště ukazují, že efektivní postup spočívá v součinnosti všech složek armády.

·        Sociální demokracie je jednoznačně pro posilování naší obranyschopnosti v rámci NATO a evropské bezpečnosti. Chceme silnou a efektivní armádu, kterou budeme schopni „uživit“ včetně nároků na její modernizaci a především zavádění vysokého podílu AI.

·        Prostředky ušetřené za F35 lze nasměrovat do vývoje výzkumu bezpilotních letadel a dronů, které se ukazují jako velmi efektivní zbraně, a pro jejichž úspěšný vývoj máme téměř všechny předpoklady. ČR je například na světové špičce ve vývoji softwaru.

Jan Nováček

__________________________________

tiskové SOCDEM