Polský generál je opět zástupcem velitele 5. sboru pozemních sil americké armády

„Polský generál je zástupcem velitele V. sboru americké armády. Jde o důležitou vojenskou jednotku, protože z předsunutého prvku V. sboru v Poznani velí americkým silám na celém východním křídle NATO. Jsme hrdí, že polský generál je zástupcem velitele. Úkoly, které před generálem Joksem stály a v nichž bude pokračovat generál Jabłoński, jsou především situační povědomí pro americké jednotky na východním křídle. Ale v případě polské armády je to také zavádění tanků Abrams do výzbroje,“ řekl Mariusz Błaszczak, ministr národní obrany na základně 5. amerického armádního sboru.

Druhý den návštěvy Spojených států se náčelník Ministerstva národní obrany zúčastnil slavnostního předání funkcí generálu Maciejovi Jabłońskému, zástupci velitele 5. sboru pozemních sil americké armády. Generál Jabłoński nahradil genmjr. Adam Joks. Je to podruhé v historii, co polský důstojník zaujal tak významnou a prestižní pozici.

„Děkuji generálmajorovi Adamu Joksovi za jeho oddanost službě jako zástupce velitele V. sboru pro interoperabilitu. Byl jste prvním polským důstojníkem v této funkci a významně jste přispěl k posílení polsko-americké vojenské spolupráce. Oceňuji váš závazek posílit V. sbor v Polsku a zlepšit interoperabilitu našich jednotek. (…) Zároveň blahopřeji ke jmenování generálmajora Macieje Jabłońského do nové funkce,“ zdůraznil ministr M. Błaszczak během ceremonie.

Při ceremoniálu předal náčelník Ministerstva národní obrany medaili polské armády veliteli V. sboru gen. J. Kolasheskimu.

„Přítomnost amerických vojáků v Polsku, zejména vojáků V. sboru, je pro nás obzvláště důležitá. Investujeme do infrastruktury pro americké vojáky, abychom jim poskytli co nejlepší podmínky pro umístění. Jsem velmi rád, že se tábor Kościuszko v Poznani stal sídlem předsunutého velení V. sboru, který je nyní trvale umístěn v Polsku. S potěšením vidím posilování schopností V. sboru. Zvýšení připravenosti a schopností amerických jednotek převzít velení přidělených jednotek odrazuje potenciálního protivníka. Jsem přesvědčen, že tento úspěch by nebyl možný bez profesionálního vedení.“ poznamenal šéf ministerstva národní obrany.

Ministr M. Błaszczak se během pobytu ve V. sboru zúčastnil jednání Kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny, zřízené na podporu obrany Ukrajiny proti ruské agresi a darů nejpotřebnější vojenské techniky. Dalšího, cyklického jednání, kterému předsedal Lloyd Austin, ministr obrany USA, se zúčastnilo několik desítek zástupců koaličních zemí.

Během prvního dne své návštěvy USA na hřbitově veteránů v Radcliffu v Kentucky ministr položil květiny k památníku věnovanému obětem útoku z 11. září 2001 a americkým vojákům, kteří zemřeli v boji proti terorismu.

Zde, na tomto hřbitově, jsou pohřbeni vojáci V. sboru, kteří zemřeli a položili své životy během mise v boji proti teroristům. Jsou to lidé, kteří bojovali v Afghánistánu a Iráku. Vzdali jsme jim hold a připomněli, že naši vojáci také sloužili bok po boku. Vzpomínáme na naše spojence. Vzdáváme hold těm, kteří položili svůj život ve jménu společné svobody. Takové postoje respektujeme. Polští a američtí vojáci hlídají bezpečnost našich dvou zemí,“ zdůraznil ministr M. Błaszczak.

Toho dne se náčelník ministerstva národní obrany setkal také s velením V. sboru americké armády.

Účelem mé návštěvy USA je ocenit americké zapojení do posilování východního křídla NATO. Zde ve Fort Knox sídlí velení V. armádního sboru USA, předsunutá složka tohoto velení je trvale v Poznani. Právě z Poznaně velí američtí vojáci na celém východním křídle Severoatlantické aliance. Tato přítomnost je velmi důležitá zejména v kontextu situace za naší východní hranicí. Na jedné straně řešíme ruský útok na Ukrajinu, probíhá tam válka. Na druhou stranu jsme si vědomi ohrožení území Běloruska. Dnes víme, že Vagnerové jsou v Bělorusku. Americká přítomnost je nejlepší metodou, jak agresora odradit. Chci zdůraznit, že především polská armáda brání naši vlast. Proto jsem se rozhodl přemístit dvě bojové skupiny praporů ze západu na východ. Jedná se o 12. a 17. brigádu na posílení hranice a podporu Pohraniční stráže,“ dodal na závěr šéf polského ministerstva obrany během prvního dne své návštěvy USA.

***
Od 1. srpna tohoto roku. rozhodnutím ministra národní obrany Mariusze Błaszczaka byl do funkce zástupce velitele 5. armádního sboru USA jmenován genmjr. Maciej Jablonski. Generál Jabłoński dosud působil jako inspektor pozemních sil na Generálním velitelství ozbrojených sil a byl také zmocněncem náčelníka ministerstva národní obrany pro zavádění amerických tanků Abrams do polské armády.

Velení 5. armádního sboru USA bylo reaktivováno v roce 2020 ve Fort Knox v Kentucky a jeho přední pozice funguje ve vzorci trvalé přítomnosti jako tábor Kościuszko v Poznani. Velení sboru tvoří asi 600 vojáků, z nichž téměř 200 slouží v Polsku. Jeho hlavním úkolem je koordinace činnosti a dohled nad americkými pozemními silami na východním křídle Severoatlantické aliance, operační plánování i spolupráce a synchronizace činnosti sil USA s jednotkami ostatních zemí NATO. Velení hraje klíčovou roli při integraci amerických jednotek rozmístěných v Polsku a synchronizaci jejich spolupráce s našimi ozbrojenými silami.

Polsko zůstává jednou z nejaktivnějších zemí podporujících Ukrajinu v jejím úsilí odrazit Rusko z území, která anektuje. Jednání kontaktní skupiny jsou zaměřena především na koordinaci činnosti států ve prospěch našeho východního souseda.