Náčelník Generálního štábu OS SR: „Uplynulý rok byl průlomový z hlediska potřebné modernizace“

Uplynulý rok patřil v historii ozbrojených sil mezi nejnáročnější. Vedle odeznívající pandemii se vojáci podíleli zejména na plnění svého hlavního úkolu, kterým je garance obrany Slovenské republiky a jejích obyvatel v souvislosti s nevyprovokovanou agresí vůči našemu východnímu sousedovi.

„To nejcennější, co ozbrojené síly mají a co má z hlediska udržení obranyschopnosti Slovenská republika, jsou naši příslušníci ozbrojených sil. Profesionalita, loajalita vůči státu, schopnost obětovat se ve prospěch národního zájmu a ve prospěch občanů naší země, to je nejvyšší kvalita ozbrojených sil. Ukázalo se to za poslední tři roky, kdy příslušníci OS SR byli ochotni a schopni dělat všechno to, co od nich občané naší republiky vzhledem k řešení krizových situací potřebovali a očekávali,“ uvedl generál Daniel Zmeko.

Zároveň podotkl, že právě pro zajištění kvalitních podmínek pro službu profesionálních vojáků je třeba udržet nastartované tempo investic do modernizace výzbroje a vybavení a oprav infrastruktury. Generál Zmeko vyzdvihl, že aktuální modernizační projekty jsou plně v souladu se stanovenými požadavky na plnění spojeneckých závazků, a odrážejí požadavky na celkovou připravenost ozbrojených sil.

„V rámci pozemních sil máme za sebou důležitá strategická rozhodnutí. Kontrakty na základní modernizaci pozemních sil jsou aktuálně podepsány. To znamená, především nová bojová vozidla, kolová i pásová. Věřím, že v blízké budoucnosti přijmeme rozhodnutí k pořízení hlavního bojového tanku. Vnímám to konečně jako nabírání dechu. Zároveň dnes obnovujeme kasárny, které se měly ještě nedávno prodat. A to už ani nemluvím o tom, jak nám teď spousta prodaných kasárenských areálů a výcvikových prostor chybí. Navíc, i do té infrastruktury, která nám zůstala, se dlouhodobě neinvestovalo skoro nic. Takto jsme si vytvořili několikamiliardový investiční dluh. Díky dobrým rozhodnutím současného vedení resortu se konečně některé projekty realizují. Avšak problém s infrastrukturou nás bude provázet ještě minimálně příštích deset let,“ řekl generál Zmeko.V souvislosti s úkoly vyplývajícími z války na Ukrajině generál podotkl, že ozbrojené síly jsou v relativně dobré kondici a zejména, že mají dobrý a připravený personál. 

„Jako reakci na válku na Ukrajině dlouhodobě plníme obrovské množství úkolů. Ty, o kterých se obecně ví od začátku, i ty, o kterých mluvíme postupně. A ty úkoly plníme excelentně. Od okamžitého pokrytí státní hranice, přes pomoc policejnímu sboru až po další výzvy. To, že jsme dosud nezaznamenali žádné problémy v profesionalitě, ale ani v morálce a disciplíně, je jeden z obrazů naší síly a odolnosti,“ dodal generál Zmeko.

Pomoc poskytnutá obráncům Ukrajiny, materiální nebo výcviková, neměla přímý vliv na snížení obranyschopnosti Slovenska. Celkově se ozbrojené síly podílely na výcviku více než 600 ukrajinských vojáků. A současně se podíleli na zabezpečení přepravy více než 11 500 tun vojenského materiálu ze zásob OS SR, jakož i dalších zemí, které přes území Slovenské republiky proudilo na Ukrajinu.

Autor: plk. Štefan Zemanovič MO SR, foto: MO SR