Letecké opravny Trenčín jsou důležitým podnikem na Slovensku

Státní akciová společnost Letecké opravny Trenčín dosáhla významného milníku. Jako první a dosud jediná organizace na Slovensku v oblasti letectva získala certifikaci na modernizaci avionických a elektrických systémů letadel. Společnost Letecké opravny Trenčín as získaly schvalovací certifikát jako DESIGN ORGANISATION podle části takzvaný PART 21. Osvědčení uděluje Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) se sídlem v německém Kolíně nad Rýnem.

„Na získání osvědčení musí organizace splnit náročná procesní a personální kritéria. Pro ilustraci, kritéria jsou stejná jako při certifikaci výrobců letadel jako Boeing nebo Airbus. Letecké opravny tak přinášejí know-how, které zde dosud nebylo a které bude přínosem pro celý letecký průmysl na Slovensku,“ uvedl ministr obrany SR Martin Sklenár.

„Proces nebyl vůbec jednoduchý. Na získání oprávnění jsme intenzivně pracovali tři roky. Součástí procesu byl i samotná modernizace letadla Ozbrojených sil Slovenské republiky typu L-410. Zároveň naši zaměstnanci museli prokázat i vysokou odbornost a jazykové znalosti. Pro LOTN je to významný milník, který nám umožní přístup k novým obchodním příležitostem v oblasti modernizace avionických a elektrických systémů letadel,“  vyzdvihl předseda představenstva a generální ředitel LOTN Ľubomír Galko.

Toto oprávnění umožňuje společnosti provádět významné změny avionických a elektrických systémů, konkrétně jde o komunikační systémy, diagnostické a zobrazovací vybavení letadel, navigační systémy a systémy sledování a zaznamenávání dat. V elektrických systémech jsou to zdrojové, distribuční systémy a systémy venkovního osvětlení. Kromě toho bude možné projektovat i určité strukturální změny draku letadla, jako například instalaci konzol nebo úpravu palubních desek. Příklady modernizačních projektů může být integrace moderních zobrazovacích displejů „Glass Cockpit“, modernizace SATCOM nebo GPS, instalace WAAS, technická řešení transpondérů MODE-S a ADS-B, upgrade antikolizních systémů TCAS II a podobně.

„Chtěl bych těmto poděkovat všem pracovníkům jak LOTN, as, tak resortu obrany, kteří na tomto unikátním projektu participovali. Je to společný úspěch, který významným způsobem posouvá naši společnost mezi relevantní hráče leteckého průmyslu,“  uzavřel Ľubomír Galko.