Winter sniping 2023 – společný výcvik odstřelovačů na Slovensku

Na základě plánu bilaterální spolupráce v gesci oddělení speciálního výcviku, Odboru výcviku a kynologie Vlkanová – Hronsek se uskutečnil společný výcvik odstřelovačů „Winter Sniping 2023“, jehož se zúčastnili , odstřelovači Pohotovostního oddělení Prostějů Vojenské policie České republiky a příslušník Centra výcviku Lešť.

První etapa výcviku byla provedena v prostorách VTSÚ Záhoří, kde byly pro příslušníky výcviku připraveny střelecké úkoly na střední vzdálenosti do 700 metrů. Druhá etapa výcviku byla provedena v Centru výcviku Lešť a byla zaměřena na střelbu v zastavěných oblastech v denních podmínkách ale i za snížené viditelnosti v noci. Při střeleckých cvičeních se prověřila rychlá identifikace cíle, střelba na stacionární a pohyblivé cíle. Střelecké cvičení prováděné v noci byly zaměřeny na pozitivní identifikaci určeného cíle. Během plnění nočních střeleckých úkolů si příslušníci výcviku zdokonalili identifikaci, střelbu na více cílů a vlivem počasí si mohli vyzkoušet střelbu během hustého sněžení, která byla pro malou viditelnost o to složitější.

Nedílnou součástí výcviku odstřelovače je i problematika „CQB“, kde musí všichni cvičící působit jako jeden tým, který má na vykonání stanoveného úkolu omezený čas. V tomto případě se pozitivně ukázala profesionalita a vycvičenost všech cvičících, kteří předmětný úkol splnili bez nedostatků.