Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg oznámil termín summitu ve Vilniusu v roce 2023

Každoroční summit NATO bude tentokrát hostit Vilnius, tedy hlavní město Litvy. A místo není, zdá se, náhodné, jelikož i Litva čelí nepřímým útokům ze strany Ruska. Důvodem je hlavně blokace převozu oceli a některých kovů z Kaliningradu, které jsou na sankčním seznamu EU.

„Čelíme nejsložitějšímu a nejnepředvídatelnějšímu bezpečnostnímu prostředí od dob studené války. Zasedání ve Vilniusu bude pro hlavy spojeneckých států a vlád příležitostí dohodnout se na dalších krocích k posílení naší obrany obrany a přezkumu významného zvýšení výdajů na obranu, jakož i pokračování v naší podpoře Ukrajiny. V éře rostoucí strategické konkurence má transatlantická vazba mezi Evropou a Severní Amerikou v NATO i nadále zásadní význam pro bezpečnost našich občanů,“ uvedl Stoltenberg a dále dodal:

„Jsem vděčný Litvě za uspořádání našeho summitu. Litva je důležitým spojencem NATO. Jako hostitel mnohonárodní bojové skupiny pomáhá Litva zajišťovat silné odstrašení a obranu celé Aliance. Těším se na úspěšný summit ve Vilniusu v červenci 2023,“ nastínil termín Jens Stoltenberg. Dlužno podotknout, že v Litvě působí i vojáci Armády České republiky.