Ministři zahraničí se zabývají přípravami na summit ve Vilniusu, který přibližuje Ukrajinu k NATO

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg uzavřel neformální setkání ministrů zahraničí v norském Oslu a označil jej za ‚příležitost projednat klíčové otázky při přípravě summitu ve Vilniusu v červenci.

Na summitu „přijmeme rozhodnutí k dalšímu posílení našeho odstrašování a obrany. Odsouhlasit nový závazek o investicích do obrany s minimem 2 % HDP na obranu. A prohloubit naše partnerství s našimi partnery v indicko-pacifickém regionu,“ řekl generální tajemník. Řekl: „dnes jsme se zaměřili na to, jak můžeme Ukrajinu přiblížit NATO, kam patří,“ a poznamenal, že Aliance pracuje na víceletém balíčku podpory s masivním financováním.

Ministři zahraničí rovněž jednali o modernizaci stávající Komise NATO-Ukrajina na novou Radu NATO-Ukrajina. „Bylo by to významný krok k vytvoření společného poradního fóra s Ukrajinou, kde bychom seděli u stolu jako rovný s rovným, abychom diskutovali o klíčových otázkách naší bezpečnosti,“ řekl Stoltenberg. Zopakoval, že dveře NATO zůstávají otevřené a že rozhodnutí o členství jsou pouze na spojencích a Ukrajině. „Nevíme, kdy válka skončí,“ řekl, „ale musíme zajistit, že až se tak stane, máme zavedená věrohodná opatření, která zaručí bezpečnost Ukrajiny v budoucnu a prolomí ruský cyklus agrese.“

Generální tajemník uvedl, že tvrdě pracuje na tom, aby zajistil, že přistoupení Švédska k NATO bude dokončeno co nejdříve, a že v blízké budoucnosti odcestuje do Turecka. Uvítal také, že dnes vstoupily v platnost nové švédské zákony proti terorismu. „To ukazuje, že Švédsko splnilo to, k čemu se zavázalo v rámci Trilaterálního memoranda uzavřeného loni v Madridu. A ukazuje, že rychlé přistoupení Švédska přispěje k bezpečnosti Aliance,“ uzavřel.