Další dobrovolníci vstupují do řad polské armády

Toto je skutečně důležitý okamžik, kdy vojáci skládají přísahu. Mezi 4000 200 vojáky povinné vojenské služby jsou to vojáci, kteří zde prošli výcvikem v 15. protiletadlovém pluku Gołdap. Jsem velmi rád, že se prakticky všichni rozhodli zůstat na odborném kurzu. Budou to vojáci z povolání, budou sloužit u protiletadlového pluku. To je opravdu velmi dobrá zpráva pro bezpečnost Polska, ale i pro bezpečnost severovýchodní části naší země – řekl ministr národní obrany Polska Mariusz Błaszczak během vojenské přísahy.

U 15. protiletadlového pluku Gołdap se náčelník MO zúčastnil slavnostního slibu dobrovolné povinné vojenské služby. 

– Jsme si vědomi toho, co se děje na Ukrajině. Jsme si vědomi, že Putin se rozhodl obnovit ruské impérium. Jsme si vědomi, že zaútočil na Ukrajinu, že na naší východní hranici probíhá válka a jsme tady sousedé s Ruskem. Jsme si vědomi všech těchto výzev a také na ně reagujeme posílením polské armády. Jsem velmi rád, že se počet personálu 15. protiletadlového pluku za poslední rok zvýšil o padesát procent. To je velmi dobrá informace. Další velmi dobrou zprávou je, že na této silnici nezastavujeme. Pokračujeme ve zvyšování stavů polské armády. Tento proces probíhá. Dá se říci, že dnes slouží v polské armádě přes 172 000 vojáků. Ale naší ambicí je mít 300 000 armádu. Máme cíl. Tento cíl dosahujeme  

– zdůraznil místopředseda vlády během ceremonie. 

V Gołdapu složilo přísahu 209 vojáků dobrovolné povinné vojenské služby (z toho 104 žen). Jde o vojáky z 15. protiletadlového pluku dislokované ve dvou posádkách ve Varmijsko-mazurském vojvodství (Gołdap a Elbląg). Během ceremonie byla podepsána předběžná smlouva o převodu pozemků místní samosprávou pro potřeby polské armády.

– Mám velkou radost a blahopřeji všem, kteří dnes složili přísahu a stali se vojáky. Jsem moc rád, že školení absolvovali i absolventi uniformovaných tříd. I oni se dnes po složení přísahy stali vojáky. Ujišťuji vás, že od 1. září zvýšíme počet uniformovaných tříd v celém Polsku. Aby tohoto cíle silné armády bylo dosaženo, je zapotřebí i dobrá spolupráce s místními úřady. A právě zde v Gołdapu máme příklad tak dobré spolupráce. Dokument podepsaný s orgány místní samosprávy je velmi důležitým prvkem rozšíření vojenského útvaru, tedy 15. protiletadlového pluku. To je velmi dobrý přístup 

– poznamenal šéf ministerstva národní obrany. 

Mezi hlavní úkoly 15. pěšího pluku patří protivzdušná obrana divize při bojové činnosti, protivzdušná obrana kritické infrastruktury a objektů důležitých pro bezpečnost státu. V systému protivzdušné obrany země má navíc službu 15. protiletadlový pluk. Vojáci 15. protiletadlového pluku se aktivně účastnili mírových a stabilizačních misí v Iráku, Afghánistánu, Čadu a Kosovu.  

– Je také důležité, aby polská armáda byla vybavena moderní technikou. Vojáci z tohoto pluku cvičí s moderními zbraněmi, které byly představeny teprve letos. Mám na mysli protiletadlové a protiraketové systémy v rámci programu „malý Narew“. Spolupracujeme s Velkou Británií. Získali jsme rakety CAMM z Velké Británie. Vytváříme tak požární jednotky, které zajišťují bezpečnost při leteckých hrozbách

– řekl šéf ministerstva národní obrany. 

 Šéf ministerstva národní obrany v souvislosti s modernizací připomněl, že tanky Abrams brzy vybaví polská armáda. 

– V červnu budou tanky Abrams dodány polské armádě. Tanky, které patří k této zbrani, která jistě agresora odradí. Zdůrazňuji to, abych řekl, že jsme důslední, pokud jde o budování celého bezpečnostního systému naší vlasti

– dodal místopředseda vlády M. Błaszczak.  

Protiletadlový pluk Gołdap slaví svátek 3. června. Při této příležitosti byl uspořádán vojenský piknik „Moderní vojensky bezpečná vlast“, při kterém bylo možné se seznámit s moderní vojenskou technikou, kterou je jednotka vybavena.