Vojáci se dočkají nových BVP CV-90 ze Švédska. Bude jich 246

Vláda schválila nákup 246 švédských bojových vozidel pěchoty CV90 za 59,7 miliard korun, smlouvu se švédskou stranou ve stejný den podepsal vrchní ředitel Sekce pro vyzbrojování Lubor Koudelka. Ministerstvo obrany pod vedením Jany Černochové vyjednalo nákup bojových vozidel za necelý rok od chvíle, kdy vedení resortu rozhodlo o zrušení původního tendru. 

Po devíti letech od rozhodnutí realizovat nákup této techniky nezbytné pro splnění klíčového aliančního závazku, jímž je vybudování těžké pozemní brigády do roku 2026, tak vstupujeme do realizační fáze. Pořizujeme techniku, která splňuje požadavky Armády ČR, a smlouva zároveň zajišťuje minimálně 40% podíl českého obranného průmyslu na této zakázce.

„Pořízení bojových vozidel pěchoty je významný milník k výstavbě těžké brigády a také k modernizaci armády a posílení naší obranyschopnosti,“ uvedla ministryně obrany Jana Černochová. Předchozí vlády tento závazek v minulých dvou volebních obdobích přes všechny proklamace nenaplnily. Původní výběrové řízení skončilo v roce 2021 nezdarem. Všichni uchazeči, jejichž nabídky byly předchozím vedením rezortu vyřazeny, neakceptovali úpravy podmínek tendru, které doporučila právní analýza zadaná ministryní Černochovou. Zakázka tedy musela být zrušena. Vláda proto loni v létě pověřila ministryni obrany jednat přímo s vládou Švédského království o pořízení bojových vozidel pěchoty CV90. Toto vozidlo bylo vybráno proto, že jde o jediné bojem prověřené, je používané v řadě evropských zemí a splňuje požadavky Armády ČR.

Česká republika od Švédska koupí 246 kusů CV90 včetně 29 dílenských vozidel, školení, náhradních dílů a dalšího příslušenství celkem za přibližně 59,7 miliard korun včetně DPH (cca 49,3 mld. Kč bez DPH). Armáda původně poptávala 210 kusů a možnost opce na dalších 36 kusů v budoucnosti, nakonec však bylo rozhodnuto pořídit rovnou všech 246 kusů. „V minulosti se u jiné techniky ukázalo, že je potřeba mít dostatečné skladové zásoby. Navíc ceny bojové techniky jdou neustále nahoru kvůli špatné bezpečnostní situaci, proto jsme se rozhodli výhodnou švédskou nabídku, která zachovává původní jednotkovou cenu, využít ihned,“ vysvětlil vrchní ředitel Sekce pro vyzbrojování a akvizice MO Lubor Koudelka. Cenu se podařilo udržet i díky koordinovanému postupu se Slovenskem, které tyto stroje rovněž pořizuje pro svou armádu.

„Dnešním podpisem smlouvy vítáme Českou republiku v rostoucí rodině uživatelů bojových vozidel pěchoty CV90. Jde o vozidlo postavené pro drsné podmínky a náročný terén, které bylo navíc v rámci mezinárodních misí prověřeno přímo v boji. Zařazení tohoto špičkového, ve Švédsku vyvinutého vozidla do výzbroje povede nejen k posílení české armády, ale i k posílení NATO jako celku,“ uvedl Pal Jonson, švédský ministr obrany.

Smlouva obsahuje i závazek švédské strany, že se český obranný průmysl bude na zakázce podílet minimálně 40 % jeho hodnoty, v případě nedodržení závazku by následovaly sankce. To pro české firmy znamená nejen příležitost spolupracovat na vozidlech pro českou armádu, ale po dohodě s výrobcem i pravděpodobné zapojení do budoucích kontraktů pro další evropské země. Odpovědnost za zapojení českých podniků má švédský výrobce BAE Systems-Hägglunds, který ještě před podpisem kontraktu s českou vládou podepsal smlouvy s hlavními českými subdodavateli – státním podnikem VOP CZ, VR Group a.s. (vlastněnou státním podnikem LOM PRAHA) a společnostmi Excalibur Army, Meopta a Ray Service. Spolupracovat na zakázce by mělo zhruba 30 českých podniků a jejich předpokládaný podíl na celkové hodnotě zakázky v průběhu její realizace výrazně přesáhne „povinných“ 40 %.

Řadu otázek v minulosti budilo zapojení státního podniku VOP CZ a výše jeho podílu na zakázce, konkrétně způsob, jak se podle smlouvy jeho podíl započítá do celkového podílu českého průmyslu. Transakce pro VOP či jiné státní podniky jsou považovány v některých aspektech za více započitatelné, protože jde o státní podnik, který má v souladu se Strategií vyzbrojování a podpory rozvoje obranného průmyslu v ČR do roku 2030 klíčové postavení z hlediska zajištění bezpečnosti dodávek v rámci životního cyklu vojenského materiálu. Konflikt na Ukrajině totiž ukázal, že mít na svém území podniky s těmito schopnostmi a pod kontrolou státu je zásadní strategická výhoda, která rozhoduje o schopnosti obrany vlastního území.

Specifické je smluvní zajištění celého kontraktu, byly uzavřeny dvě smlouvy: Zaprvé, dvoustranná smlouva mezi Českou republikou a Švédským královstvím zastoupeným švédskou vyzbrojovací agenturou FMV, která upravuje aspekty civilní i vojenské spolupráce ve vztahu k pořizovaným bojovým vozidlům pěchoty, a zajišťuje hlubokou spolupráci mezi Českou republikou a Švédskem na desítky let.

Zadruhé, trojstranná dohoda mezi Ministerstvem obrany ČR, švédskou agenturou FMV a společností BAE Systems Hägglunds coby výrobcem vozidel, předmětem této smlouvy je samotné pořízení vozidel CV90.