Na Vítkově byli oceněni příslušníci 2. praporu UNPROFOR. Ministryně Černochová poděkovala za jejich nasazení

V pátek 22. září se na Vítkově uskutečnil slavnostní nástup k 30. výročí zahájení mírové mise UNPROFOR. Ministryně obrany Jana Černochová spolu s čestnými hosty ocenila 176 příslušníků 2. praporu, který se účastnil mírové mise UNPROFOR v letech 1993–1994.

O účasti naší armády v mírových misích na území bývalé Jugoslávie rozhodla vláda tehdejší České a Slovenské Federativní Republiky 16. ledna 1992. Úkolem vojáků bylo organizování mobilních pozorovacích týmů, dohled nad uloženými zbraněmi znepřátelených stran, patrolovací a humanitární činnost.

Po rozdělení ČSFR působil na území bývalé Jugoslávie ještě tři měsíce společný československý prapor, který byl koncem dubna 1993 nahrazen samostatným praporem mírových sil OSN Armády ČR. Velitelem praporu se stal plukovník Vladimír Braun.

Veškerá činnost příslušníků praporu mírových sil OSN a štábů AČR byla hodnocena vždy velmi kladně, přestože v září změnilo velení UNPROFOR praporu úkol a prostor dislokace. Novým posláním vojáků se tak stalo dosažení vyšší odolnosti nových stanovišť a plnění dalších úkolů na základě rozhodnutí velitele sektoru. Bylo to první nasazení českých vojáků a vše se dopracovávalo za chodu. Prapor výrazně pomohl úspěchům, kterých UNPROFOR při snaze o obnovení míru v oblastech zasažených povstáním dosáhl.

„Vaše důsledné plnění úkolů, skvělá organizace i schopnost reagovat na mimořádné situace přispěly k vysoké prestiži české armády u našich spojenců. A to vše v podmínkách probíhajícího válečného konfliktu,“ vyzdvihla schopnosti příslušníků 2. praporu ministryně obrany Jana Černochová.

„Vy jste byli jedni z těch prvních, častokrát jste museli prošlapávat cestu a při vašem působení jste museli řešit úkoly, na které nikdo nebyl nachystaný,” zdůraznil hrdinství veteránů náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Karel Řehka.

Čestní hosté v čele s ministryní obrany Janou Černochovou a náčelníkem Generálního štábu AČR položili květiny ke katafalku neznámého vojína. Kytice položili i k pamětním deskám novodobých válečných veteránů, aby jim ještě jednou poděkovali za nasazení v boji. Hosté vzdali hold i podporučíku i.m. Václavu Martínkovi, který tragicky zahynul při dopravní nehodě u chorvatské obce Ubdina.