VOP CZ, s.p. zajišťuje průzkum trhu pro obrněná vozidla ženijního vojska

V médiích uváděná informace, že český průmysl přijde v případě obrněných vozidel ženijního vojska zkrátka, je mylná. Ministerstvo obrany, respektive Armáda České republiky požádala státní podnik VOP CZ, aby provedl aktualizaci dříve zpracovaného průzkumu trhu na tato vozidla, jehož klíčovou součástí je i důraz na zapojení českého obranného průmyslu.

Armáda ČR již před pěti lety předložila požadavek na vozidla pro ženijní vojsko, která musejí být prověřena operačním nasazením, zavedena v některé z armád členských zemí NATO a nejsou pouze ve vývoji, protože to by akvizici prodražilo a prodloužilo dodávky. VOP CZ proto v současnosti provádí pro Armádu ČR aktualizaci průzkumu trhu v souvislosti s pořízením těchto vozidel pro ženijní vojsko. Jedním z hlavních pilířů této zakázky je v maximální možné míře i zapojení českého obranného průmyslu.

Teprve po dokončení aktualizace průzkumu trhu a jeho odevzdání bude stanoven další postup. Mezi kritérii pro rozhodování bude kromě splnění parametrů požadovaných armádou samozřejmě i hodnocení ekonomičnosti a zmíněné zapojení českého obranného průmyslu do zakázky. Státní podnik VOP CZ je připraven nabídnout své kapacity a podílet se na výrobě předmětných vozidel. Vzhledem k tomu, že VOP CZ je nedílnou součástí českého obranného průmyslu, logicky nemůže přijít obranný průmysl zkrátka. Navíc je VOP CZ státní podnik založený primárně k uspokojování potřeb Armády ČR, takže veškeré získané know how, což se týče i podpory životního cyklu, bude mít pod kontrolou český stát.

VOP CZ už učinil v minulém roce konkrétní krok k tomu, aby zvýšil pravděpodobnost svého zapojení do zakázky a navázal spolupráci s výrobcem vozidel Bushmaster, která již v roce 2019 Armáda ČR vyhodnotila jako nejvhodnější pro naplnění svých potřeb. Za tímto účelem VOP CZ podepsal Memorandum o spolupráci s francouzskou společností Thales, vlastníkem australského výrobce těchto vozidel. Vozidlo Bushmaster disponuje nespornou výhodou, která je benefitem pro každou armádu, a to je reálné bojové nasazení ve válečných konfliktech např. v Afghánistánu, Iráku a nejnověji také na Ukrajině.

  • VOP CZ, s.p. je státní podnik založený od roku 1946, jehož primární funkcí je zajišťovat strategické výrobní a servisní kapacity potřebné pro obranyschopnost státu. Zaměřuje se na hlavní činnosti oblasti vojenské techniky, strojírenské výroby a vývoje. VOP CZ, s.p. zaměstnává více jak 600 zaměstnanců. Podnik se nachází v Šenově u Nového Jičína, další část podniku je v Bludovicích nedaleko Nového Jičína.