Generál Řehka se zúčastnil jednání Vojenského výboru NATO a Evropské unie

V uplynulých dnech se náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Karel Řehka zúčastnil v Bruselu jednání k předsednictví v Radě EU (Triáda), následně zasedání Vojenského výboru NATO a Vojenského výboru Evropské unie. Hlavními tématy setkání byla podpora a pomoc Ukrajině, implementace politicko-strategického dokumentu EU (Strategického kompasu), obranné plány Aliance a zapojení jednotek do zahraničních operací.

Jednání k vyhodnocení priorit k předsednictví v Radě EU (Triáda), kterého se zúčastnili náčelníci generálních štábů Francie, České republiky a Švédska, byl přítomen předseda Vojenského výboru EU generál Robert Brieger.

Prioritami českého předsednictví byly společná bezpečnostní a obranná politika, posilování evropské obranné spolupráce (především spolupráce EU-NATO), pomoc Ukrajině a implementace Strategického kompasu ve zhoršeném bezpečnostním prostředí. Pozornost byla zaměřena na význam moderních technologií, hybridní působení, vojenskou mobilitu, obranné plánování a vesmírnou doménu. Na setkání byli přítomni také zástupci Španělska, Maďarska a Belgie, kteří představili plánované priority nového navazujícího TRIA.

Jednání Vojenského výboru NATO

Program formálního jednání Vojenského výboru NATO zahájil jeho předseda admirál Rob Bauer. Po něm vystoupil generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, který se během svého vystoupení zabýval bezpečnostními otázkami v rámci Aliance v souvislosti s pokračujícím konfliktem na Ukrajině a informoval o dosavadní poskytnuté pomoci a významu navyšování obranných rozpočtů jednotlivých národů k umocnění odstrašení a obranyschopnosti NATO.

Následně generálové diskutovali o vývoji ukrajinsko – ruského konfliktu, posílení Aliance a revizi strategických dokumentů, zejména regionálních plánů.

Členové výboru se také zabývali novým modelem aliančních sil (NFM – New Force Model), který definuje hrozby jako je Rusko a terorismus. Jedná se především o zvýšení bojové pohotovosti a neustálé zvyšování vojenských schopností. Model má také lépe propojit vojenské plánování mezi NATO a aliančními státy.

V závěru byly shrnuty výstupy z jednotlivých agend. Přítomní byli seznámeni s organizací červencového Summitu NATO ve Vilniusu a průběhem podzimní výjezdní konference Výboru NATO v Oslu.

Jednání Vojenského výboru EU

Formální jednání Vojenského výboru EU zahájil jeho předseda generál Robert Brieger. Po něm vystoupil Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell, který se věnoval zejména procesu implementace Strategického kompasu a vlivu války na Ukrajině a jejímu přímému dopadu na bezpečnost v Evropě.

Významným bodem setkání byla konkrétní implementace politicko-strategického dokumentu Strategic Compass, který definuje změny vojenských schopností a akceschopnost vojenských sil EU. Bude také efektivně reagovat na vzniklé hrozby a konflikty mimo území EU.

Generálové se také zabývali aktuálním zapojením jednotek v zahraničních operacích, výcvikových misích EU a rolí strategické komunikace (STRATCOM).

Dále diskutovali o vojenské a humanitární pomoci Ukrajině. Česká republika podporuje ukrajinské ozbrojené síly od počátku zahájení vypuknutí konfliktu a byla mezi prvními státy, které poskytly také vojenskou pomoc.

„Tato pomoc trvá a transporty s materiálem jsou vypravovávány i nadále a předpokládáme že v ní budeme pokračovat i po skončení konfliktu,“ zdůraznil generál Řehka.

S vývojem situace na Ukrajině byla materiální pomoc rozšířena i na organizaci a provádění výcviků ukrajinských vojáků a specialistů.

V závěru se generálové shodli na důležitosti aktualizace a synchronizace vojenských strategických dokumentů Evropské unie, které posilují obrannou a bezpečnostní politiku a podporují rozvoj vojenských schopností zemí EU.

Foto: NATO int.