České vojenské specialisty prověřil elektronický boj

Místo – Nepolisy. Hlavní aktéři – 262. radiotechnický prapor a 532. prapor elektronického boje. Prostředky – radiolokátor RAT-31DL proti prostředkům elektronického boje. Úkol – cvičit v podmínkách elektromagnetického rušení. To jsou společní jmenovatelé cvičení FADR GUARD, které se uskutečnilo v polovině března letošního roku.

Rušení a klamání

„Reakce na působení elektronického boje na naše prostředky je jedno z vrcholných cvičení radiotechnického praporu, kdy klademe důraz na schopnost odolat potencionálnímu nepříteli, ale i na vycvičení obsluhy radiolokátoru v těchto podmínkách,“ přibližuje hlavní úkol cvičení zástupce velitele 262. radiotechnického praporu major Václav Macháček.

Radiolokační technika zjišťuje polohy cílů na základě vysílání a příjmu elektromagnetické vlny. Disponuje několika typy ochran proti rušení, které se v případě potřeby dají použít. Ovšem nic není předem dané a v elektrotechnice to platí dvojnásob. „Nikdy nemůžete vědět, čím bude nepřítel disponovat, jaký typ rušení použije a zda je radiolokační prostředek vůbec schopen reagovat. Abychom si vše ověřili, realizují se právě tato cvičení ve spolupráci s opavským praporem elektronického boje, kdy si obě strany vyzkouší své možnosti, a technici či operátoři si v praxi procvičí dosavadní zkušenosti,“ dodává major Macháček.

Cíl samotného cvičení se od předchozích let zvlášť nelišil, šlo především o testování odolnosti proti rušení a nácvik činností při využití prostředků elektronického boje protivníkem. Elektronický boj se zabývá nejen zjišťováním a vyhodnocováním různých typů signálů pro identifikaci vlastních sil i sil protivníka, ale odvrácením hrozeb nepřítele. Jde nejen obranu ve formě specifických pasivních prostředků, ale i o nejmodernější techniku, která dokáže za určitých podmínek omezit činnost nepřítele. A právě situace, kdy protivník využívá prostředky elektronického boje, byla námětem cvičení FADR GUARD.

Teorie ověřená praxí

S rušiči i radiolokačními prostředky se poručík Eduard Štefl seznámil již na Univerzitě obrany především po teoretické stránce v rámci výukového programu: „Během studia na Univerzitě obrany jsme se seznamovali s různými metodami rušení radiolokačních prostředků, učili jsme se všechny možné typy, dokonce je i programovat a je skvělé ověřit si nabyté znalosti právě v rámci takového cvičení. Vidím tu kolegy ve směně, jak se reálně potýkají se situací, která v období krize může nastat. Skvěle zvládají bojové podmínky a jejich reakce na rušení techniky je zkrátka rutina.“

Koordinace a spolupráce

„Cvičení FADR GUARD 2023 je velmi blízké cvičení Ramstein Guard. V obou případech se jedná především o včasnou koordinaci složek, které mají potřebný rušič a složek disponujících radiolokační technikou či pasivními prostředky. Díky tomuto cvičení jsme si ověřili nejen možnost další spolupráce, ale prověřili jsme praktické dovednosti našich vojáků, zda dokážou včasně a správně reagovat v prostředí elektronického boje. Obsluha radiolokačních prostředků prokázala připravenost, bojovnost a správné uvažování potřebné pro nepřetržité monitorování vzdušného prostoru,“ hodnotí velitel jednotky kapitán Tomáš Chalupník.

„Společný výcvik s 262. radiotechnickým praporem v rámci cvičení FADR GUARD hodnotím rovněž velmi pozitivně. Naši specialisté si během tohoto cvičení měli možnost procvičit a zdokonalit postupy při vedení elektronického boje, schopnost komunikace a improvizace na danou situaci, a rozhodně to pro nás bylo přínosem. Těšíme se na další spolupráci,“ dodává na závěr velitel 532. praporu elektronického boje podplukovník Lukáš Hoza.