NATO chystá významné prohlášení – týká se Ruska nedodržování smlouvy START o jaderném programu.

Dohoda START (z anglického Strategic Arms Reduction Treaty ­ Dohoda o snížení počtu strategických zbraní) je vzájemná dohoda o snižování počtu jaderných zbraní, uzavřená mezi Spojenými státy americkými a Ruskou federací. Smlouvu 8. dubna 2010 v Praze podepsal tehdejší ruským prezidentem Dmitri Medveděv a americký prezidentem Barack Obama. Rusko tuto smlouvu nyní porušuje.

  1. Spojenci NATO souhlasí, že nová smlouva START přispívá k mezinárodní stabilitě tím, že omezuje ruské a americké strategické jaderné síly. Proto se znepokojením bereme na vědomí, že Rusko nedodrželo právně závazné závazky podle nové smlouvy START.
     
  2. Odmítnutí Ruska svolat zasedání Bilaterální poradní komise (BCC) ve smluvně stanoveném časovém rámci a usnadnit inspekční činnost USA na svém území od srpna 2022 brání Spojeným státům ve výkonu důležitých práv podle smlouvy a znemožňuje Spojeným státům „schopnost adekvátně ověřit, zda Rusko dodržuje hlavní body smlouvy. Spojené státy oproti tomu jsou v souladu s novou smlouvou START.
     
  3. Spojenci NATO nadále považují účinnou kontrolu zbrojení za zásadní příspěvek k našim bezpečnostním cílům. Nová smlouva START zůstává v zájmu národní bezpečnosti všech států, včetně spojenců NATO. Spojenci NATO uvítali dohodu mezi Spojenými státy a Ruskou federací z února 2021 o prodloužení nové smlouvy START na pět let. Neplnění ze strany Ruska však podkopává životaschopnost nové smlouvy START.
     
  4. Vyzýváme Rusko, aby splnilo své závazky podle smlouvy tím, že usnadní inspekce na ruském území a vrátí se k účasti v prováděcím orgánu smlouvy, BCC.

Zdroj: NATO