Síly rychlé reakce NATO budou příští rok pod vedením Bundeswehru

Síly rychlé reakce NATO budou příští rok pod vedením Bundeswehru

V roce 2023 bude Bundeswehr poprvé velet silám VJTF. Ty zahrnují nejen pracovní skupiny, Velitelství speciálních operací (SOCC), které plánují a provádí operace v rámci celé Aliance, ale i další složky, které k těmto silám rychlé reakce patří.

Bundeswehr je hlavním přispěvatelem do sil rychlé reakce NATO. Pro síly rychlé reakce Aliance je plánováno až 16 700 německých vojáků. Ve společném úkolovém uskupení velmi vysoké připravenosti ( VJTF), které mohou být nasazeny během několika dní, převezme Bundeswehr vedení SOCC v příštím roce.

Velitelství speciálních operací je mnohonárodní velitelství vytvořené kolem odpovědného velení nebo rámcové země. SOCC plánuje a provádí speciální operace NATO v celém operačním prostředí NATO i během cvičení, ale samozřejmě i případném nasazení.

Velitelství speciálních sil vždy souvisí s misí

SOCC jsou vždy sestavovány na základě mise a přizpůsobeny konkrétním rámcovým podmínkám příslušného úkolu. V Bundeswehru za to odpovídá oddělení speciálních operací ve Velitelství operací Bundeswehru ve Schwielowsee u Postupimi. Také pro SOCC VJTF v roce 2023 bude Německo poskytovat kmenový personál, který posílí odborníci z 16 zemí. Velení tvoří přibližně 200 vojáků, z nichž přibližně polovinu tvoří členové Bundeswehru. 

„ Velitelství speciálních operací se vyznačuje zejména spojením speciálních sil z různých zemí. Protože různé perspektivy, přístupy a kulturní socializace, které se tam spojují, představují nesmírnou přidanou hodnotu pro společné plnění mise,“ vysvětluje admirál Stephan Plath, který je jako ředitel speciálních sil Bundeswehru zodpovědný za všechny operace speciálních sil.

Admirál dále dodává“  „Speciální jednotky Bundeswehru jsou schopny se přizpůsobit individuálnímu scénáři nasazení. V budoucnu tuto adaptabilitu ještě rozšíříme, abychom těm, kdo rozhodují, mohli jasně říci, kdy a kde mohou nastat jaké formy ohrožení a jaká možná řešení jsou myslitelná.“

Možnými operacemi by byla například vojenská pomoc nebo speciální průzkum. Ten zahrnuje mimo jiné skrytý průzkum v operačním prostoru, který nemohou provádět tradiční ozbrojené síly, například za nepřátelskými liniemi. Vojenská pomoc v podstatě zahrnuje výcvik a poradenství spojeneckým speciálním silám.

Zdroj: Bundeswehr