Aktivní zálohy na Slovensku – velký zájem s podporou státu

Ministerstvo obrany SR po roce opět spustilo pravidelnou možnost požádat o zařazení do aktivních záloh, a to pro rok 2024. Aktivní zálohy slouží především k přípravě pro případný výkon mimořádné služby a plnění úkolů ozbrojených sil při odstraňování následků mimořádných událostí.

O zařazení do aktivních záloh může požádat voják v záloze, tedy člověk, který již sloužil v OS SR, absolvoval povinnou vojenskou službu, dobrovolnou vojenskou přípravu nebo sloužil v některém z bezpečnostních sborů (policejní, hasičský, sbor vězeňské a justiční stráže). Informace o podmínkách zařazení do aktivních záloh jsou dostupné na stránce https://www.mosr.sk/aktivnezalohy/ .

Zájemci splňující zákonná kritéria si mohou podat žádost do 29. září 2023 prostřednictvím kterékoli rekrutační skupiny nebo elektronicky. Zároveň je možné přihlásit se i prostřednictvím 25 nově zřízených míst prvního kontaktu nacházejících se ve vybraných vojenských útvarech v rámci ČR. Všechny kontaktní údaje jsou dostupné na adrese https://www.regrutacia.sk/562-sk/podavanie-ziadosti-do-os-sr/ .

V roce 2024 je plánován výcvik aktivních záloh pro:

  • Generální štáb ozbrojených sil Slovenské republiky Bratislava
  • Velitelství pozemních sil ozbrojených sil Slovenské republiky Trenčín
  • Velitelství 1. mechanizované brigády Topoľčany
  • Velitelství 2. mechanizované brigády Prešov
  • 5. pluk speciálního určení Žilina
  • 91. ženijní prapor Sereď
  • 103. prapor radiační, chemické a biologické ochrany Rožňava
  • Základna výcviku a mobilizačního doplňování Martin
  • 21. mechanizovaný prapor Trebišov
  • Vojenská policie

Zařazení do aktivních záloh představuje několik benefity. Příslušníci aktivních záloh získají nejen cenné praktické zkušenosti z oblasti vojenského výcviku, ale také finanční benefit. motivační příspěvek ve výši 600 eur. Tento příspěvek je vyplacen jednorázově každému, kdo byl během celého kalendářního roku zařazen do aktivních záloh a absolvoval minimálně 75 % doby cvičení nebo plnění úkolů ozbrojených sil. Kromě motivačního příspěvku je vojákům v aktivní záloze po absolvování cvičení nebo plnění úkolů vyplácena i poměrná část hodnostního platu.


Kromě toho resort obrany nahrazuje zaměstnavatelům vojáků aktivních záloh mzdové náklady za dobu jejich nepřítomnosti, náhradu příjmů z podnikání samostatně výdělečně činných osob, jakož i zdravotní a sociální odvody za dobu cvičení. Vojákům v aktivní záloze jsou propláceny cestovní náklady na cestu z místa trvalého bydliště na území České republiky do místa výkonu cvičení a zpět. Cvičícím vojákům v aktivní záloze je poskytnuta vojenská výstroj, stravování a ubytování během cvičení.