Resort obrany Slovenska pokračuje v systematickém zlepšování podmínek pro své zaměstnance, počítá se i s home-office

Vedení Ministerstva obrany SR v čele s ministrem Jaroslavem Naďem uzavřelo nové kolektivní smlouvy, které zaměstnancům resortu přinesou v porovnání s předchozím obdobím více benefitů. Výsledkem kolektivního vyjednávání jsou nové kolektivní smlouvy pro zaměstnance ve státní službě i zaměstnance vykonávající práci ve veřejném zájmu.„Služební úřad spolu s odbory vyjednali pro státní zaměstnance výhody směřující k vyvážení jejich pracovního i soukromého života s cílem neustálého zlepšování podmínek při výkonu státní služby. Jedním z posunů je i závazek ministerstva v příštím roce přetavit do praxe pravidla pro udělování tzv. home-office, které pro určené kategorie státních zaměstnanců zajistí efektivní výkon práce z domácnosti při zajištění bezpečného přenosu informací,“ řekl ministr obrany SR Jaroslav Naď. V souvislosti s výkonem práce ve veřejném zájmu uvedl, že resort obrany se zavázal v závislosti na rozpočtových možnostech postupně zvyšovat osobní příplatky těm zaměstnancům, kteří patří do skupiny nejnižší příjmových

Podle Generálního tajemníka Služebního úřadu MO SR Petra Kozáka však současné vedení resortu investuje do civilního personálu i mimo rámec kolektivních pracovněprávních vztahů. „Doslova průřezově přes celé Slovensko se adresně vynakládají finanční prostředky na zvelebování pracovního prostředí v léta zanedbávaných budovách ve správě ministerstva,“ přiblížil s tím, že příští rok se zároveň předpokládá spuštění projektu Mateřské školy Kutuzovova, který bude sloužit pro zajištění předprimárního vzdělávání dětí zaměstnanců resortu obrany v Bratislavě.

Zdroj: MOSR