Plzeň bojuje o letiště v Líních, pro Armádu České republiky je také klíčové

Líňské letiště, odkud startuje záchranka Kryštov, v tomto případě provozovaná Armádou České republiky se stroji Sokol se ocitá v tlaku politiků. Ty zde chtějí dle všeho za každou cenu prosadit výstavbu takzvané Gigafactory, tedy továrny na baterie do elektromobilů. Volkswagen by sice získal skvělý prostor a nabídl řadu pracovních příležitostí, ale armáda by přišla o významné letiště s dlouhou a širokou dráhou, které není ruinou, ale funkčním letištěm. Proti jednání vlády se ohradil primátor Plzně Mgr. Roman Zarzycký, který přímo i uvedl, že podobná továrna potřebuje dostatek vody. A vodou disponuje společnost Vodárna Plzeň, čímž nepřímo jasně vzkázal, že při jednání se s Plzní musí počítat.

Vážený pane premiére,


jako primátor města Plzně hájící zájmy více než 170 tisíc občanů Vás důrazně žádám, aby Vaše vláda začala neprodleně a transparentně informovat město Plzeň a její občany o záměru vybudovat továrnu na baterie do elektromobilů na území dnešního letiště v Líních u Plzně.
Žádám Vás a Vaši vládu, abyste zveřejnili stanovisko Armády ČR o (ne)potřebnosti letiště Líně, které Váš kabinet drží podle informací v médiích v režimu „přísně tajné“.
Považuji za nepřijatelné, abychom se jako představitelé města Plzně a řádně zvolení zástupci našich občanů dozvídali o obsahu tohoto stanoviska z médií, jak tomu bylo v článku ČTK ze dne 16. září 2022 „Letiště Líně, kde by mohla stát gigafactory, armáda potřebuje, uvedly zdroje ČTK.“
Bohužel držení takové informace v utajení nahrává spekulacím, že vláda chce záměr vybudování tzv. Gigafactory prosadit na sílu, a to i přes nesouhlas Armády ČR, která podle výše uvedeného článku považuje letiště za strategické, a také přes nesouhlas města Plzně a okolních obcí.
Rád bych Vás upozornil, že pro fungování Gigafactory je nutné zajistit dostatek vody. To není možné uskutečnit bez městské firmy Vodárna Plzeň. Proto Vás vyzývám, abyste k městu Plzni přistupovali jako k rovnocennému partnerovi, jednali s námi a detailně nás informovali o celém procesu.
Za stávajících okolností, kdy město Plzeň není detailně, včas a transparentně informováno o celém záměru, a kdy drtivá většina občanů se záměrem nesouhlasí, hodlám z pozice primátora využít všech zákonných možností a pravomocí, jak výstavbu Gigafactory na úkor stávajícího letiště Líně zastavit.
Vážený pane premiére, žádám Vás tímto, abyste přehodnotil jednání a komunikaci vlády v otázce výstavby Gigafactory. Jsem přesvědčen, že současný stav, kdy je projekt doprovázen značnou neinformovaností dotčených stran a mnoha spekulacemi, neprospívá nikomu.


S pozdravem
Mgr. Roman Zarzycký, 
primátor města Plzně