Místopředseda vlády Polska o prioritách Ministerstva národní obrany a auditu v resortu

Naši obrannou politiku založíme na třech pilířích: všeobecná obrana, posílení pozice Polska v Evropské unii a NATO a efektivně řízená a dobře vybavená armáda, nezávislá ve svém působení na nadřízené politické autoritě – řekl místopředseda vlády W. Kosiniak -Kamysz během jednání parlamentního výboru národní obrany.

Náčelník MO představil 8. února členům sněmovního výboru národní obrany hlavní úkoly, které bude MO v nejbližší době plnit. Informoval také o předběžných zjištěních auditu, který probíhá na Ministerstvu národní obrany.

Nedostatek aktuálních strategických a plánovacích dokumentů, (…) nedostatek prováděcích aktů k zákonu o obraně vlasti v podobě 16 nevydaných prováděcích aktů jsou jedny z nejdůležitějších zjištění vyplývajících z práce zahájené na Ministerstvu národní obrany. v rámci auditu, o kterém informoval náčelník Ministerstva národní obrany.

Jak podotkl místopředseda vlády W. Kosiniak-Kamysz, v důsledku práce bylo zjištěno, že přes zavedené změny v systému řízení a velení nebyl náčelníkovi generálního štábu poskytnuty vhodné velitelské nástroje a struktura generálního štábu se nezměnil.

V blízké budoucnosti lze očekávat novely, které posílí roli generálního štábu polské armády. (…) Na síly územní obrany bude dohlížet Generální štáb Polské armády. Uděláme vše pro to, aby byl WOT převeden co nejrychleji a WOT byl podřízen náčelníkovi generálního štábu polské armády, což umožní integraci výcvikového a plánovacího úsilí.

– poznamenal při jednání šéf Ministerstva národní obrany.

Místopředseda vlády informoval, že vytvořením nových jednotek se nezvýšily operační schopnosti polské armády. Dalším problémem je fakt, že jednotky, které se začaly formovat, odčerpávají kádr a prostředky těch stávajících.

Šéf ministerstva národní obrany zdůraznil, že nebyly podniknuty žádné vhodné kroky k vytvoření mechanismu vybízejícího k povýšení a převedení do vyššího sboru.

Důsledkem toho je mimo jiné nedostatek motivace vojáků nastupovat s větší zodpovědností do vyšších funkcí, často v jiných vzdálených posádkách. Tento platový tarif změníme. (…) Nejvyšší počet výjezdů – loňský rok byl v tomto ohledu rekordní, kdy službu opustilo 9 168 vojáků.Mnoho statistik bylo jen pro představu. Objevila se oznámení o zvýšení velikosti armády. Jsme pro zvýšení velikosti armády. Budeme v tom pokračovat i letos a příští rok. Je však třeba zastavit příliv odjezdů. Jsme pro navýšení velikosti armády, ale především věříme ve zvýšení operačních schopností

– poznamenal šéf ministerstva národní obrany.

Zjistili jsme také naprostý nedostatek dohledu náčelníka ministerstva národní obrany ohledně výdajů souvisejících s podvýborem pro přešetření letecké nehody, který podle našich předběžných analýz stál přes 30 milionů PLN.

– zdůraznil místopředseda vlády Kosiniak-Kamysz s odkazem na kontrolu výdajů z rozpočtu ministerstva národní obrany.

Vicepremiér připomněl, že výsledky zprávy týmu pro posuzování fungování smolenského podvýboru, který byl jmenován na ministerstvu národní obrany, budou předloženy do konce června letošního roku.

Mezi problémy, které je třeba napravit, šéf ministerstva národní obrany připomněl nedbalost v oblasti civilní obrany.

Zákon o obraně vlasti zrušil civilní obranu v Polsku. To je nedbalost, která se nikdy neměla stát. Nedostatek pravidel, postupu v případě poplachu, koordinátorů a spolupráce s místními samosprávami může vést ke katastrofě

– poznamenal ministr.

O připravovaných plánech ministerstva informoval během jednání parlamentního branného výboru šéf MO. Jak poznamenal, mezi priority patří tvorba aktuálních strategických dokumentů zohledňujících radikálně změněné bezpečnostní podmínky v Polsku a z nich vyplývající hrozby, rozvoj programu rozvoje ozbrojených sil na léta 2025-2039, rozvoj strategické spolupráce s NATO a USA a rozvoj regionální spolupráce v rámci B9, Visegrádské skupiny a Severní skupiny. Posílen bude také strategický obranný dialog se Spojenými státy, jehož cílem je zvýšení americké vojenské přítomnosti v Polsku.

Ministr Kosiniak-Kamysz při prezentaci předpokladů mezinárodní politiky a aktivit pro bezpečnost Polska a bezpečnost v regionu zdůraznil, že Polsko bude nadále podporovat Ukrajinu, která byla napadena Ruskem.

Vojenská pomoc pro Ukrajinu, humanitární pomoc pro Ukrajinu znamená zvýšení bezpečnosti Polské republiky. Jde o investici do polské bezpečnosti. Zavedeme to i prostřednictvím školení. Dosud bylo vycvičeno 40 000 ukrajinských vojáků, přibližně 30 % výcviku probíhá v rámci mise EU v Polsku. Zůstáváme aktivní a budeme se podílet na činnosti kontaktní skupiny pro podporu Ukrajině. Tato skupina fungovala pod vedením Spojených států. Toto je velmi důležité rozhodnutí, které jsme učinili, naše vedoucí role při vytváření a koordinaci aktivit

– informoval náčelník ministerstva národní obrany.

Šéf ministerstva národní obrany v souvislosti s modernizací polské armády oznámil, že Agentura pro vyzbrojování plánuje v blízké budoucnosti podepsat přes 150 kontraktů na pořízení vojenské techniky.

Cílem ministerstva v nejbližší době je vybavit následné taktické formace moderní vojenskou technikou a posílit raketové síly a dělostřelectvo. taktického letectva a budování vícevrstvé protivzdušné obrany. Bude posílena modernizace polské armády. (…) Naší prioritou pro letošní rok, po dohodě s generálním štábem polské armády, bude individuální vybavení našich vojáků

– poznamenal ministr Kosiniak-Kamysz.

Mezi priority Ministerstva národní obrany patří také vynaložení 50 % prostředků na modernizaci v polském obranném průmyslu.

Chceme pokračovat ve smlouvách s evropskými partnery. Získejte lepší podmínky, kdekoli je to možné. (…) Budeme mluvit, vést dialog, posuzovat potřeby a možnosti, ale také prověřovat všechny dlouhodobé plány a všechny závazky. Víme, že nás čeká obrovské finanční úsilí. Všechny věci, dokonce i záležitosti týkající se infrastruktury, protože samotný nákup vybavení nestačí. Infrastrukturu je nutné přizpůsobit nejen využití, ale i uložení tohoto zařízení

– řekl šéf ministerstva národní obrany.

Již za první měsíc řízení ministerstva jsme uzavřeli 8 kontraktů v celkové hodnotě 19 miliard PLN, z toho 18 miliard PLN putovalo do polských zbrojních závodů.

– informoval náčelník ministerstva národní obrany.

Ministr zdůraznil, že modernizace není jen o nákupu techniky, ale také o vytvoření podmínek pro její efektivní využití.

Připravujeme zřízení transformačního příkazu. S náčelníkem GŠ a jmenováním zástupce náčelníka GŠ pro transformaci jsme hovořili tak, aby celý proces modernizace, změny vybavení, ale i funkčnosti, tedy transformace, byl koordinován tak, aby nedocházelo k jeho rozptýlení.

– řekl šéf ministerstva národní obrany.

Ministr také připomněl nutnost zavést reformy v oblasti efektivního vzdělávání vojáků, aby byli připraveni používat nejmodernější technologie a nejmodernější vybavení.

Je nutné vychovat konkrétní personál, který bude umět toto zařízení obsluhovat a správně používat. Domníváme se, že to nebylo zohledněno ani finančně, ani věcně

– informoval ministr.

Dalším projektem, na kterém ministerstvo pracuje, je zavedení Vojenské rodinné karty, která bude armádu opravňovat ke slevám a využívání například sportovní infrastruktury. Změny budou zavedeny také v oblasti spolupráce s podnikateli, kteří zaměstnávají vojáky WOT.

Bez zapojení podnikatelů není obrany státu. Připravíme program podpory pro firmy zaměstnávající vojáky. Polsko musí mít možnost dovolit zaměstnavatelům vojáků WOT a aktivních záloh daňové úlevy

  – informoval ministr.

Šéf ministerstva národní obrany zdůraznil, že ministerstvo bude také provádět práce směřující k tomu, aby se spojenci podnikly veškeré kroky k posílení celého východního křídla NATO v činnostech protivzdušné obrany.

V souvislosti s bezpečností Polska ministr poznamenal, že bude posílena složka aktivních záloh. Budou také zřízeny lékařské jednotky.