Strahovský klášter, destiláty a vojenská stopa

Může to znít neotřele, ale je tomu tak. Slavnostní galavečer vyhlášení výsledků mezinárodní soutěže o nejlepší destilát a likér Czech National Spirits Competition 2023 proběhl v reprezentativních prostorech Strahovského kláštera s účastí řady významných hostů. Zakladatel soutěže Martin Krupička je vojákem, tváří spojařů a jednou z hlav náborové kampaně.

Slavnostní uvítání v knihovně provedl opat královské kanonie Strahovského kláštera ThLic. PhDr. Daniel Peter Janáček, O.Praem., PhD.. Ve své úvodní řeči seznámil přítomné pozvané hosty s historií objetu, po jejíž zakončení následovalo pozvání do klášterní kaple v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie, kde proběhl barokní koncert mistra Vladimíra Roubala.

Dále se účastníci slavnostního galavečera přesunuli do zimního refektáře, kde proběhlo samotné vyhlášení výsledků třetího ročníku mezinárodní soutěže o nejlepší destilát a likér Czech National Spirits Competition 2023. Večerem provázel zakladatel soutěže Mgr. Martin Krupička a předseda odborné komise Mgr. Michal Šedík.

V sále byli zástupci řady velvyslanectví, českých univerzit, Slovenského Rádu rytierov destilátov, prezidenti a viceprezidenti obchodních komor a další významní hosté. Během večera byli vyhlášení vítězové českých, slovenských, maďarských a bulharských kategorií.

Hlavní cenu např. bulharských vítězných vzorků si spolupřevzal osobně bulharský velvyslanec pan Dantcho Dobrinov MITCHEV. Během večera byla uzavřena řada návrhů na budoucí účast a spolupráci. Mezi nejvýznamnější patří zájem účasti destilátů z Čínské lidové republiky, Srbska, Chorvatska, Makedonie atd.. Zástupce Čínské lidové republiky předal jako důkaz seriózního zájmu láhev Kweichow Moutai s příslibem široké účasti čínský výrobců.

Po vyhlášení výsledků následovalo v letním refektáři připravené pohoštění a ochutnávka všech soutěžních vzorků. Na piano zahrála Mgr. Veronika Sluka, o pohoštění se starala Restaurace Na pekle.

V rámci slavnostního vyhlášení byl představen unikátní destilát vyrobený z lupiny. Na světě a v celé historii nikdy podobný destilát nebyl vyrobený.

V rámci výročí 105 let československé samostatnosti bylo vyrobeno pouhých 10 kusů tohoto destilátu, když tři kusy budou darovány do USA: 1x české velvyslanectví ve Washingtonu, 1x Bohemian National Hall v New Yorku, 1x zástupci československé komunity v Texasu, protože lupina je národní květinou právě Texasu, kde se nachází nejpočetnější československá minorita v USA.

Vítězi o nejlepší český destilát Karl LIQ hruškovice bylo předáno speciální ocenění vč. Diplomu přímo od opata Strahovského kláštera ThLic. PhDr. Daniela Petera Janáčka, O.Praem., PhD., což nikdy v minulosti kláštera nebylo učiněno.