Jednání ministrů zahraničí NATO

Ministři zahraničí NATO zakončili dvoudenní jednání v Bruselu setkáním s indo-pacifickými partnery – Austrálií, Japonskem, Novým Zélandem a Korejskou republikou – a Evropskou unií. „Diskutovali jsme o globálních důsledcích ruské války proti Ukrajině,“ řekl generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Zdůraznil, že pokud prezident Putin na Ukrajině vyhraje, vyslalo by to nebezpečnou zprávu autoritářským vůdcům po celém světě, že svých cílů mohou dosáhnout hrubou silou.

Ministři zahraničí se také zabývali rostoucím spojením Číny s Ruskem. „Spojenci jasně řekli, že jakékoli poskytnutí smrtící pomoci Rusku ze strany Číny by bylo historickou chybou s hlubokými důsledky,“ řekl generální tajemník. Zdůraznil, že vzhledem k tomu, že Peking a Moskva tlačí zpět proti mezinárodnímu řádu založenému na pravidlech, je ještě důležitější, aby spojenci v NATO a podobně smýšlející partneři drželi při sobě.

Již dříve se alianční ministři zahraničí zabývali hrozbami a výzvami na Blízkém východě a v severní Africe, včetně nestability, terorismu a rostoucích aktivit Ruska a Číny. Diskutovali také o důležitosti zvýšených výdajů na obranu. „Očekávám, že na summitu ve Vilniusu se spojenci dohodnou na novém ambiciózním příslibu investic do obrany s 2 % jako spodní hranicí, nikoli stropem,“ řekl generální tajemník.

Hlavním předmětem diskusí byla také podpora Ukrajiny ze strany NATO. Generální tajemník přivítal nové závazky, které spojenci přijali v Komisi NATO-Ukrajina, a podpořil pokračující vojenskou podporu Ukrajině. „Dohodli jsme se, že zahájíme práci na rozvoji strategického víceletého programu pomoci pro Ukrajinu – což je jasná ukázka toho, že naše podpora bude pokračovat na dlouhou trať,“ řekl. Stoltenberg dodal, že tento program pomůže Ukrajině na její cestě k euroatlantické integraci, protože „budoucnost Ukrajiny je v euroatlantické rodině“.

Před zasedáními ministrů zahraničí Aliance přivítalo NATO Finsko jako svého nejnovějšího člena. Finský ministr zahraničí Pekka Haavisto se poprvé ujal finského křesla mezi spojenci NATO dne 4. dubna – 74. výročí Aliance.