České zbrojovce se dobře daří i díky Armádě České republiky

Společnost Colt CZ Group SE zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2022. Z výsledků je patrné, že se jí daří více, než dobře. Lví podíl na tom mají zakázky pro Armádu České republiky, ale do jisté míry i válka na Ukrajině, která ostatně hýbe zbrojním průmyslem po celém světě.

Pokud se podíváme na výsledky, je patrné, že nemalý podíl na úspěchu má i Armáda České republiky. Redakčně, pro přehlednost zvýrazňujeme důležité prvky, aby i laik dokázal být lépe v obraze.

Klíčové finanční údaje za prvních devět měsíců roku 2022:

▶     Výnosy Skupiny za prvních devět měsíců roku 2022 dosáhly 10,2 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 34,4 % oproti stejnému období roku 2021, zejména díky vyššímu počtu prodaných zbraní a konsolidaci výnosů Coltu.

▶     Upravená EBITDA očištěná o jednorázové položky dosáhla za prvních devět měsíců roku 2022 výše 2,3 mld. Kč, tedy o 45,1 % meziročně více.

▶     Čistý zisk po zdanění dosáhl za prvních devět měsíců roku 2022 celkem 1,3 mld. Kč, což je o 47,1 % více než ve stejném období loňského roku.

▶      Počet prodaných zbraní se za prvních devět měsíců roku 2022 zvýšil o 10,4 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 a překonal 500 tisíc prodaných kusů.

„Společnost Colt CZ Group opět zaznamenala rekordní výsledky. Meziroční srovnání pozitivně ovlivnila nejen konsolidace výnosů Coltu, ale také zlepšený produktový mix a nárůst počtu prodaných zbraní na klíčových trzích,“ uvedl Jan Drahota, generální ředitel a předseda představenstva Colt CZ Group.

Výnosy

Oproti výsledku k 30. září 2021 vzrostly výnosy za prvních devět měsíců 2022 o 34,4 %, na celkovou částku 10,2 mld. Kč, zejména díky růstu prodaného počtu zbraní, vyšším prodejům v klíčových regionech (viz tabulka níže) a konsolidaci výnosů Coltu od 21. května 2021.

Výnosy v ČR za prvních devět měsíců k 30. září 2022 vzrostly o 67,7 %, na 875,9 mil. Kč. Meziroční nárůst prodejů v České republice souvisí s pokračujícími dodávkami Armádě ČR pod rámcovou smlouvou. Výnosy z prodejů ve Spojených státech vzrostly za prvních devět měsíců 2022 meziročně o 26,9 % na 5,7 mld. Kč, především díky konsolidaci výnosů Coltu. Výnosy realizované v Kanadě za prvních devět měsíců roku 2022 činily 768,7 mil. Kč, což je meziročně o 133,3 % více. Výnosy dosažené v Evropě (vyjma ČR) za prvních devět měsíců do 30. září 2022 se meziročně zvýšily o 55,1 %, na 1,1 mld. Kč, zejména v důsledku nárůstu prodejů v zemích střední a východní Evropy.

Výnosy dosažené v Africe poklesly za prvních devět měsíců roku 2022 o 88,7 % na 76,2 mil. Kč, jelikož se velké jednorázové dodávky zákazníkům z ozbrojených složek uskutečnily již v loňském roce. Výnosy v Asii se za prvních devět měsíců 2022 zvýšily o 141,9 % na hodnotu 1,3 mld. Kč v důsledku nárůstu prodejů odběratelům z řad ozbrojených složek i komerčním zákazníkům. Výnosy z prodejů do ostatních částí světa dosáhly za prvních devět měsíců roku 2022 hodnoty 326,2 mil. Kč a meziročně tak vzrostly o 9,7 %.

Zdroj: Colt CZ Group