OBRAZEM: Jednotky 103. protichemického praporu Slovenska v Lešťi

V prostorách Centra výcviku Lešť vyvrcholila příprava 1. multifunkční roty rchbo jednotky 103. praporu RCHBO do Cílů sil 2021 – Síly vysoké připravenosti formou „odborného – taktického cvičení“. Jednotku prověřili především z odborných způsobilostí zaměřených na komplexní plnění opatření RCHBO. 1. mlf rota rchbo splnila cíle a úkoly cvičení pod velením nadporučíce Kateřiny Kravecové.