Polské vojenské kontingenty posilují mezinárodní pozici země

„Je pro mě velká hrdost, že tu dnes mohu být s vámi. Děkujeme za vaši službu a přejeme hodně štěstí. Jsem rád, že jsou s námi nejen vojáci polské armády, ale i policisté. Velmi děkuji všem, kteří jsou zde dnes bezvadně plní své poslání. Jste hrdostí Polska. Díky vám je Polsko bezpečnější a díky vám je silnější v Severoatlantické alianci – řekl vicepremiér W. Kosiniak-Kamysz při setkání s vojáky polského vojenského kontingentu v Kosovu.

26. března letošního roku místopředseda vlády se zúčastnil velikonočního setkání s vojáky působícími v Kosovské národní vojenské komisi.

Polský vojenský kontingent (PKW) KFOR v Republice Kosovo provádí stabilizační misi. V rámci operační činnosti Polského vojenského kontingentu plní KFOR úkoly v rámci Mnohonárodní bojové skupiny – Východ.

„Polsko je loajálním spojencem v rámci NATO. Polský vojenský kontingent Kosovo je největším kontingentem, ve kterém vojáci polské armády slouží mimo zemi. Rád bych každému z vás osobně poděkoval za to, že tu jste a že plníte úkoly vyplývající z pověření této mise,“ poznamenal šéf MO.

Místopředseda vlády W. Kosiniak-Kamysz u příležitosti nadcházejících Velikonoc popřál vojákům a jejich rodinám vše nejlepší a poděkoval jim za jejich službu v zahraničí.

„Jsem velmi rád, že jsem tady s tebou.“ Vím, že toto odloučení od rodin je v této době nejbolestivější. V této době člověk vždy potřebuje společenství. Mír a mír – to bych vám chtěl popřát. Kéž vám tento mír a mír zůstane každý den. Děkujeme, že jste zde a plníte své zodpovědné poslání. Vyřiďte prosím také svá přání všeho nejlepšímu svým blízkým, kteří vás podporují ve vaší službě,“ vzkázal vojákům šéf ministerstva národní obrany.

Zapojení vojáků polské armády do procesu budování míru v bývalé Jugoslávii začalo v roce 1992 jejich účastí v Ochranných silách OSN v Jugoslávii (UNPROFOR).

„Polská armáda je v Kosovu přítomna 25 let. Naši vojáci plní stabilizační misi a zajišťují bezpečnost obyvatel v tomto regionu. PKW Kosovo zaměstnává přes 250 lidí. Tato přítomnost je zde stále potřebná, je potřeba přítomnost sil NATO a Polska. Polská armáda se zde těší velké důvěře. Polská armáda je na mnoha místech a má přinést stabilitu a mír,“ zdůraznil vicepremiér.

***
Úkoly PMC KFOR se zaměřují na kontrolu dodržování mezinárodních dohod a smluv za účelem vytváření podmínek pro bezpečnou existenci a normalizaci situace v oblasti odpovědnosti. Hlavní úsilí Národní volební komise je zaměřeno na boj proti organizovanému zločinu, pašeráctví, korupci a na podporu místních orgánů a orgánů činných v trestním řízení při udržování pořádku a bezpečnosti.