Vojenský fond solidarity vybral letos během sbírky ke Dni válečných veteránů téměř dva miliony korun

Vojenský fond solidarity finančně pomáhá vojákům a jejich rodinám, které se dostaly do tíživé životní situace, zároveň podporuje nezaopatřené děti vojáků, kteří zemřeli při plnění služebních povinností. Stejně jako loni se i letos podařilo vybrat téměř dva miliony korun. „Ze srdce děkuji všem, kteří se i v této složité době zapojili a podpořili Vojenský fond solidarity tak významnou měrou. Mám z toho obrovskou radost. Díky vám všem můžeme pomáhat. Děkuji za vaši podporu a přeji vám krásné Vánoční svátky,“ komentovala brigádní generálka Lenka Šmerdová, předsedkyně Vojenského fondu solidarity. V rámci sbírky ke Dni válečných veteránů se vybralo 1 946 618, 97 korun.

Finance do fondu se vybíraly prostřednictvím pokladniček, které byly umístěny například na vojenských útvarech, na zahraničních pracovištích, ve vojenských nemocnicích nebo komunitních centrech. Do pokladniček mohli lidé přispět také ve vojenských lázeňských a rekreačních zařízeních, na pobočkách Vojenské zdravotní pojišťovny či jednotách Československé obce legionářské. Na sbírce se velkou měrou podíleli právě vojáci a civilní zaměstnanci Ministerstva obrany ČR, nezanedbatelnou finanční částkou však letos opět přispěla také veřejnost. Nejvíce peněz se vybralo z pokladniček, které byly umístěny u čerpacích stanic Euro Oil. Tam lidé dohromady přispěli 284 485 korun. Druhým místem, kde lidé do pokladniček přispívali nejvíce, byly kavárny Starbucks. Tam se vybralo 48 898 korun.

„Je úžasné, že do sbírky se každým rokem zapojí více lidí mimo resort obrany. Mám radost, že osud vojáků není veřejnosti lhostejný,“ řekla brigádní generálka Lenka Šmerdová

Celá řada pokladniček byla umístěna také v budovách městských částí Prahy. I tam se vybrala nemalá částka. Významně se do sbírky zapojilo i město Klatovy, kde byly pokladničky hned ve třech soukromých podnicích. Do sbírky přispěli i návštěvníci památníku Terezín a Lidice. Jako poděkování za příspěvek dostávali lidé symbol válečných veteránů, vlčí mák. Máky Vojenského fondu solidarity se objevily na například na klopách a šatech našich nejvyšších státních představitelů – v Senátu a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Fond vznikl v roce 2015, za dobu svého poměrně krátkého trvání pomohl 42 rodinám vojáků, některým z nich opakovaně. Letos finance z fondu zamířily k osmi vojákům a jejich rodinám v tíživé situaci. Před vánočními svátky, které jsou pro všechny velice emotivní, pomohl 21 dětem po vojácích, kteří zemřeli ve službě. Jednalo se už o osmý ročník sbírky.

Autor: majorka Anežka Vrbicová