Rakušanky a služba v armádě – stejný plat jako muži, spousta příležitostí

Den dívek – tak armáda nazvala akci, při které se celkem 3390 dívek zajímalo o službu v armádě. Ta láká nejen pro velmi solidní finanční ohodnocení, ale také prestiž. Rakouské ozbrojené síly tak jedou na vlně úspěšných náborových kampaní.

STEJNÉ KARIÉRNÍ PŘÍLEŽITOSTI SE STEJNOU MZDOU

„Spolková armáda nabízí ženám a mužům naprosto stejné kariérní příležitosti – stejné platové ohodnocení se stejným výkonem. 25. dubna jsme otevřeli brány kasáren ve všech spolkových zemích a nabídli dívkám, které mají zájem, možnost poznat z první ruky rozmanitost práce vojáka Těší mě, že jsme i letos mohli inspirovat mnoho zájemců,“ uvedla ministryně obrany Klaudia Tannerová.

Ve Vídni se Dne dívek v kasárnách Marie Terezie zúčastnilo 881 žen. V kasárnách Klagenfurt Khevenhüller 554, v kasárnách Feldbacher Von der Groeben 385, na leteckých základnách Vogler v Linz-Hörsching 433 a Brumowski v Langenlebarn 297, v salcburských kasárnách Schwarzenberg 292, v baráku 21299 v Salcburku. Benedekových kasáren a 162 žen v kasárnách Bludescher Walgau o možnostech kariéry v ozbrojených silách.

DEN DÍVEK V OZBROJENÝCH SILÁCH

Den dívek ve federální službě má dát dívkám kariérní orientaci mimo obvyklé vzory. Federální armáda je od 1. dubna 1998 otevřena pro vojačky ve všech odvětvích služby. Se zavedením dobrovolné základní vojenské služby pro ženy o 25 let později mají budoucí vojačky po dobu šesti měsíců nezávazně nahlédnout do světa vojáků.

ROVNÉ ZACHÁZENÍ V OZBROJENÝCH SILÁCH

Rezort již učinil důležité kroky k rovnému zacházení a povýšení žen v armádě. Ministryně obrany Klaudia Tannerová je zároveň první ženou v čele resortu. Pro federální ministerstvo obrany byl vydán nový plán postupu žen na období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2025.

Tento plán rozvoje žen podporuje spravedlivou kariéru pro ženy. Dostávají stejné školení, mají stejné šance a příležitosti a stejný plat jako jejich mužští spolubojovníci. Federální armáda také znamená kompatibilitu rodiny a kariéry. Cílem je cíleně a trvale čelit nedostatečnému zastoupení vojákyň v resortu.

Další fotky ze Dne dívek 2024FLICKR