Slovensko si připomíná dvacet let v NATO

Od momentu, kdy Slovenská republika po dlouholetém úsilí vstoupila do Severoatlantické aliance uplynulo 29. března 2024 přesně 20 let.

Podpisem Washingtonské smlouvy   jsme se stali právoplatným členem největší obranné organizace na světě. Slovensko dvě dekády dokázalo, že je zodpovědný spojenec, který vojensky přispívá k bezpečnosti aliančních států.

Při této příležitosti se dne 2. dubna 2024 ve velitelství vzdušných sil uskutečnil slavnostní nástup, během kterého velitel vzdušných sil generálmajor Róbert Tóth vyjádřil přesvědčení, že vzhledem k současnému bezpečnostnímu prostředí v Evropě byl vstup Slovenska do NATO jedním z nejdůležitějších kroků v novodobé historii .

Změna globální bezpečnostní architektury v souvislosti s probíhajícími konflikty utvrzuje v tom, že pro společné garance bezpečnosti jsou zapotřebí silná partnerství a dodržování závazků.