Polský 15. ženijní prapor posiluje

„Dnes zde v Augustówě otevíráme novou vojenskou jednotku. Jedná se o velmi důležité místo na bezpečnostní mapě Polské republiky vzhledem ke své poloze a hrozbám, kterým Polsko čelí. Jedná se o prapor, který je součástí 15. mechanizované brigády, která je zase jednotkou 16. mechanizované divize. Jedná se o jednotky odpovědné za bezpečnost severovýchodní části naší země,“ řekl ministr národní obrany Mariusz Błaszczak během setkání s vojáky v Augustówě.

„Proč vznikla tato jednotka? Pro zajištění bezpečnosti naší vlasti, ale také z jednoho velmi důležitého důvodu – aby se v budoucnu neopakoval zločin z Augustówa, abychom se s tímto typem zločinů nemuseli potýkat. Polská armáda musí být umístěna zde v Augustówě. Důrazně vyzývám všechny obyvatele regionu, aby zvážili připojení k polské armádě. Služební podmínky jsou velmi dobré – slušné ohodnocení, armádě je poskytováno moderní vybavení. Potřebujeme mladé vlastence, kteří budou sloužit v polské armádě. Jsem si jist, že tento návrh bude velmi dobře přijat. Vím, že obyvatelé Augustówa jsou vlastenci,“ poznamenal šéf ministerstva národní obrany Polska.

Při slavnostním shromáždění podjednotek ministr Mariusz Błaszczak předal vlajku Polské republiky veliteli vlajkového stanoviště a předal personální rozhodnutí pplk. Adam Goździk o jmenování velitelem praporu.

„V případě severovýchodní části naší země je důležitá potřeba posílení hranice jak s Běloruskem, tak s Królewieckou oblastí. Byli to sapéři, kteří byli připraveni posílit polskou hranici na podzim roku 2021, byli to sapéři, kteří nejprve postavili provizorní plot, zpevnili hranici a dodnes na hranici slouží. Velitel této jednotky byl v prvních dnech hybridního útoku na podzim roku 2021 na hranici. Je to zkušený důstojník a garantuje, že vytvoří tento prapor,“ dodal.

***
1. ženijní prapor je jednotka určená k zabezpečení operací a poskytování ženijní podpory taktickému sdružení (brigádě) – národní i spojenecké. Jejím hlavním úkolem je zajistit, aby velitel brigády plnil podpůrné úkoly pro podjednotky jiných odborností jemu podřízených. Prapor zvyšuje schopnosti a posiluje bojový potenciál brigády.