Šéf armády Řehka jednal ve Finsku se svým protějškem po nedávném vstupu do NATO

Bezpečnostní situace v Evropě a ve světě, vojenská pomoc Ukrajině, modernizační projekty a posilování vojenských schopností, zejména v oblasti ochrany proti hybridním hrozbám. To byla hlavní témata jednání náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Karla Řehky a náčelníka Generálního štábu Finských ozbrojených sil generála Timo Kivinena, které se uskutečnilo v Helsinkách. Generálové se bavili také o zkušenostech obou armád při nasazování záloh ve prospěch ozbrojených sil.

Česká a finská armáda dlouhodobě spolupracují v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení, vyměňují si zkušenosti během společných cvičení a projektů a jsou nasazeny v silách rychlé reakce. Česká republika má zájem o vyslání finského odborníka k aliančnímu Centru ochrany proti zbraním hromadného ničení (JCBRN Defence COE), které sídlí ve Vyškově.

Další významnou spoluprací je výcvik našich jednotek pozemních a vzdušných sil v extrémních klimatických podmínkách, například během cvičení ARCTIC BLADE. Tohoto cvičení v arktickém prostředí se pravidelně účastní vojáci a záložáci 72. mechanizovaného praporu. Zde se tedy nabízí zapojení dalších jednotek pozemních sil během společných cvičení s finskou armádou.

Generálové diskutovali o kybernetické ochraně a hybridních hrozbách. Této problematice věnují finské ozbrojené síly velkou pozornost. Za klíčové považují úzkou spolupráci vojenských expertů s civilními subjekty. Během svého programu navštívil generál Řehka evropské centrum pro boj s hybridními hrozbami (European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats). Centrum, které sídlí v Helsinkách, zahájilo svoji činnost v roce 2017. Spolupracuje se státy NATO a EU, vydává odborné studie a vědecké publikace, organizuje vzdělávací akce a společná cvičení. Česká republika se k centru připojila v roce 2018.

Významným tématem bylo zapojení jednotek aktivní zálohy ve prospěch ozbrojených sil

Pilířem finské obranné strategie je základní vojenská služba a kvalitně vycvičené zálohy. Finsko si udržuje systém všeobecné vojenské služby a současně má silnou a dobře vybavenou armádu. V České republice je výstavba ozbrojených sil založena na principu dobrovolnosti. Občan se může stát vojákem z povolání, aktivním záložákem, absolvovat dobrovolné vojenské cviční nebo nově využít institut dobrovolného předurčení.

Během svého programu se náčelník Generálního štábu AČR zúčastnil panelové diskuze při příležitosti 25. výročí vstupu České republiky do NATO. Ta byla věnována zhodnocení dosavadního českého členství v Alianci, aktuálním výzvám NATO, posílení obranného průmyslu a možné česko-finské spolupráce v rámci Aliance. Finsko se stalo 31. členem NATO 4. dubna 2023.