Polský ministr národní obrany byl oceněn Evropským fórem kybernetické bezpečnosti CYBERSEC

Kyberprostorové obranné síly jsou dynamickou strukturou, jejímž úkolem je především zajišťovat bezpečnost IT systémů používaných polskou armádou. Polská armáda je vybavena moderními zbraněmi. Tato moderní zbraň je samozřejmě propojena sítí. Ujišťujeme se, že tato síť je bezpečná. Tok těchto informací musí být chráněn a je chráněn vojáky z kyberprostorových obranných sil – řekl Mariusz Błaszczak, ministr národní obrany v Katovicích.

Šéf Ministerstva národní obrany Polska se zúčastnil zasedání Evropského fóra kybernetické bezpečnosti – CyberSec. Ve Fóru, což je platforma pro výměnu zkušeností a debatu v oblasti digitalizace a kybernetické bezpečnosti mezi zástupci národních a místních vládních úřadů a různých sektorů ekonomiky. Hlavním tématem fóra jsou výzvy kybernetické bezpečnosti a navazování spolupráce v této oblasti.

– Vytvořili jsme celý vzdělávací systém, celý výcvikový systém, jehož úkolem je posilovat dovednosti a rozšiřovat obzory vojáků, kteří slouží v kyberprostorových obranných silách. Začali jsme s mládeží. Začali jsme s programem „Classy Cybermil“. Tento program je realizován v každé provincii. Zaměřili jsme se na menší města, abychom dali šanci talentovaným mladým lidem rozšířit své dovednosti. Program „Cybermil s třídou“ stále rozšiřujeme. Od 1. září letošního roku bude těchto tříd ještě více než dosud. Zřídili jsme Vojenskou střední školu informačních technologií působící při Vysoké vojenské technice, jejímž úkolem je výchova mládeže. Výuku vedou vynikající specialisté z Vojenské technické univerzity

– poznamenal M. Błaszczak.

– Jedná se o proces, jehož další fází bylo vytvoření dalších míst a dalších oborů na vojenských univerzitách. Například studijní obor „kryptologie a kybernetická bezpečnost“ na Vojenské vysoké škole technické – počet míst je navýšen čtyřnásobně. Jde o to, aby absolventi tohoto studijního oboru, tedy vzdělaní a řádně připravení vojáci, mohli přímo vstoupit do kyberprostorových obranných sil. Vytvořili jsme také Expertní školicí centrum pro kybernetickou bezpečnost, jehož úkolem je vzdělávání a školení. Máme úspěchy. Naši IT specialisté – vojáci Cyberspace Defense Forces získávají vavříny v soutěžích, jejichž úkolem je bránit kyberprostor před útoky

– zdůraznil šéf ministerstva národní obrany.

Během letošního ročníku, který je věnován spolupráci v oblasti kybernetické odolnosti v kontextu posilování kritické infrastruktury, investicím do digitalizace a potírání dezinformací, byl ministr národní obrany Mariusz Błaszczak oceněn cenou „CYBERSEC Award 2023“.

– Jsme si plně vědomi toho, že ruské invazi na Ukrajinu předcházel hybridní útok v podobě pokusů o útok na informační systémy. Jak vojenská ukrajinština, tak civilní ukrajinština. Úkolem kyberprostorových obranných sil je učinit tyto útoky neúčinnými. Proto zlepšování dovedností, potažmo celá série výcviků, potažmo numerický rozvoj kyberprostorových obranných sil. Dámy a pánové, rád bych zdůraznil, že dnes polskou armádu tvoří 172,5 tisíce mužů. vojáků a v tomto počtu jsou i vojáci kyberprostorových obranných sil. Tyto jednotky, tato složka se velmi dynamicky rozvíjí. Ještě jednou vám za to děkuji a vyzývám mladé lidi, IT nadšence, aby se připojili k polské armádě, kyberprostorovým obranným silám. Opravdu stojí za to. Díky tomu je Polsko stále bezpečnější. Ještě jednou bych Vám chtěl poděkovat za vyznamenání a ujišťuji Vás, že bezpečnost budeme hlídat i v kyberprostoru

– řekl M. Błaszczak, ministr národní obrany.

Kybernetická bezpečnost je jednou z těch dimenzí bezpečnosti státu, jejichž význam neustále a dynamicky roste. Ministerstvo národní obrany věnuje velkou pozornost posílení oblasti kybernetické bezpečnosti, což z ní činí jednu z priorit, zejména proto, že kyberprostor byl uznán NATO jako další operační doména. Aktivity jsou realizovány ve čtyřech oblastech: konsolidace a budování struktur kybernetické bezpečnosti, dále pak vzdělávání, výcvik a výcvik, dále mezinárodní spolupráce a také zvyšování úrovně bezpečnosti resortních a vojenských sítí – systémů.