Polsko si připomnělo 25 let v NATO

„Dne 12. března 1999 ve městě Independence ve Spojených státech amerických byl formálně předán ratifikační dokument Severoatlantické smlouvy přijatý Polskem americké ministryni zahraničí Madeleine Albrightové. Čas a místo tohoto aktu má dnes symbolický význam, ale tehdy šlo o jednoznačnou a jasnou deklaraci, ve které svobodné a demokratické Polsko definovalo vizi své bezpečnosti a naznačilo směr, kterým ji chce dále rozvíjet.

Rozhodnutí vstoupit do NATO bylo jedním z nejdůležitějších momentů v novodobé historii Polska – vstoupili jsme do největší a nejsilnější obranné aliance v dějinách moderního světa – dovolte mi připomenout, že letos slavíme 75. výročí jejího vzniku.

– říká místopředseda vlády, šéf Ministerstva národní obrany, Władysław Kosiniak-Kamysz
 
V rámci oslav 25. výročí členství Polska v NATO naplánovalo Ministerstvo národní obrany:

  • 12. března letošního roku v 12.00 slavnostní nástup na náměstí před Polským armádním muzeem ve Varšavě za účasti jednotek spojeneckých armád. Na. Ve 14:00 hodin v sále MWP začne jubilejní panelová diskuse za účasti vážených odborníků a pozvaných hostů s názvem Polsko v NATO z pohledu 25 let členství;
  • 16. března letošního roku v hodin 17.00 Slavnostní večer ve Velkém divadle – Národní opeře ve Varšavě spojený s uctěním ocenění osobností významných za proces přistoupení Polska a členství v Alianci a vzpomínkovým koncertem Reprezentativního uměleckého souboru a pozvaných hvězd polské scény.
  • 16. března letošního roku od 10.00 do 16.00 hodin zdarma den otevřených dveří v Muzeu polské armády. Představí své propagační a informační stánky, včetně: Ústřední vojenská knihovna, Vojenské středisko občanské výchovy, Ústřední vojenské náborové středisko a Obranné síly v kyberprostoru. Součástí bude i statická výstava lehké vojenské techniky a zbraní používaných jednotkami polské armády a také speciální výstava Vojenského centra občanské výchovy věnovaná historii vstupu Polska do NATO a jeho roli při vytváření nejsilnější aliance v svět.
  • Od 19. března letošního roku se za účasti Reprezentativního uměleckého souboru polské armády budou konat speciální koncerty ve vybraných posádkách po celé zemi, zejména v místech, kde působí spojenecká vojska (Štětín, Kolobrzeg, Krakov, Rzeszów, Lublin, Poznaň , Bydgoszcz, Sieradz a Elbląg) příležitostné koncerty za účasti Reprezentativního uměleckého souboru polské armády.
  • 25. výročí vstupu Polska do NATO si budou ve vojenských útvarech připomínat pravidelně plánované akce, tedy dny otevřených kasáren, prázdniny vojenských útvarů, slavnostní setkání, shromáždění a kulturní akce pořádané ve vojenských posádkách. 

Na oslavu 25. výročí Polska v NATO jsme vyvinuli logo, spot, dvojjazyčné publikace a výstavu, plakát a informační materiály. 

***

Před 25 lety, 12. března 1999, jsme otevřeli novou kapitolu v historii polské bezpečnosti. Status člena Severoatlantické aliance zůstává jedním z hlavních pilířů polské a evropské bezpečnostní politiky. Článek 5 Washingtonské smlouvy je garantem naší bezpečnosti a základem odstrašující síly Aliance.  
 
Polsko nejen těží ze společné bezpečnosti, ale také významně přispívá k jejímu posílení. Pozici naší země v Severoatlantické alianci potvrdilo, že Polsko získalo v roce 2016 pořadatelství setkání lídrů států a vlád NATO. Summit konaný ve Varšavě byl důležitou událostí v historii Aliance, která zahájila novou kapitolu vojenské adaptace NATO na měnící se bezpečnostní prostředí. 
 
Pro vojáky polských ozbrojených sil bylo 25 let přítomnosti Polska v NATO dobou intenzivní služby, dynamického rozvoje a budování silné pozice v NATO.
 
Polsko od vstupu do NATO svědomitě plní všechny závazky, které členství v Alianci ukládá zemím, které ji vytvářejí. Polští vojáci se účastnili a účastní misí a operací vedených pod záštitou Aliance. Za 25 let našeho členství zde sloužilo téměř 75 000 vojáků a vojenských zaměstnanců.
 
Polsko je důležitým členem Aliance nejen díky své geopolitické poloze, ale především díky svým zkušenostem a potenciálu. Jsme lídrem mezi zeměmi Severoatlantické aliance z hlediska vysokých výdajů na obranné výdaje naší země. Svědčí o tom vysoké procento prostředků ze státního rozpočtu, které naše země vyčleňuje na obranu – dvojnásobek 2 % HDP požadovaných NATO, tedy až 4,2 % HDP v roce 2024, plánovaných za zhruba 158 miliard PLN, z toho přes 50 % vynakládáme na modernizaci ozbrojených sil, což nás staví na první místo v Alianci. 
 
Od vstupu Polska do NATO se na území naší země nachází četné spojenecké nebo na Alianci spojené vojenské struktury; řada investic byla realizována v rámci Programu bezpečnostních investic NATO (NSIP), jehož celková hodnota je 7,8 miliardy PLN. 
 
Více informací o alianci, účasti v misích polské armády, struktuře a investicích NATO v Polsku.